Obres en l’Estació de Sants a partir d’avui dilluns 11

Incidència en les parades de taxis

Degut a l’execució d’unes obres de reparació de les juntes de dilatació de la llosa de l’Estació de Sants, les parades de taxi que hi ha en aquesta estació es veuran afectades temporalment durant la propera setmana (de l’11 al 17 de desembre).

Malgrat que l’afectació serà únicament d’una setmana, la incidència en les parades serà considerable en alguna fase de l’obra. Us relacionem el detall de les actuacions previstes:

Dia Fase Detall d’actuació
11.12.2017 Fase 1 Tall del carril dret del Pg. Sant Antoni a l’alçada de la plaça Joan Peiró i modificació de l’accés a l’estacionament dels Taxis.
12.12.2017 Fase 2 Tall del carril dret del Pg. Sant Antoni a l’alçada de la plaça Joan Peiró.
13 i 14.12.2017 Fase 3 i Fase 4 Tall del carril dret del Pg. Sant Antoni a l’alçada de la plaça Joan Peiró i desviament del trànsit sentit Plaça dels Països Catalans per l’interior de la zona d’estacionament dels Taxis. Desviament d’autobusos i trànsit pesat per Av. Madrid.
16.11.2017 Fase 10 Tall del carril dret del Pg. Sant Antoni a l’alçada de la plaça Joan Peiró i desviament del trànsit sentit Plaça dels Països Catalans per l’interior de la zona d’estacionament dels Taxis. Desviament d’autobusos i trànsit pesat per Av. Madrid. Tall dels dos carrils sentit Llobregat del Pg. Sant Antoni a l’alçada de l’estació de Sants basculant el trànsit al costat mar (als carrils del sentit Besòs).
15.11.2017 Fase 11 Tall del carril dret del Pg. Sant Antoni a l’alçada de la plaça Joan Peiró i desviament del trànsit sentit Plaça dels Països Catalans per l’interior de la zona d’estacionament dels Taxis. Desviament d’autobusos i trànsit pesat per Av. Madrid. Tall dels dos carrils sentit Besòs del Pg. Sant Antoni a l’alçada de l’estació de Sants.
17.12.2017 Fase 14 Tall dels carrils esquerres del dos sentits de circulació al Pg. Sant Antoni a l’alçada del carrer d’Enric Bargés. Tall del carril dret i posteriorment del carril esquerre del carrer situat entre la Plaça dels Països Catalans i l’estació de Sants.