Futur

Oficines del carrer Marina

Certament, parlar de la situació actual de futur pot semblar un atreviment però també és cert que una organització que no hi veu més enllà del present és una organització sense futur. Per això, a l’STAC – tant els afiliats com les persones amb responsabilitats en la seva gestió – planifiquen constantment el demà, prova irrefutable d’això en són els nostres més de 40 anys d’història.
La nostra raó de ser, des de la fundació de la nostra organització, és i serà LA DEFENSA DELS INTERESSOS DELS TAXISTES i aquesta és – i no cap altra – la nostra bandera, al llarg d’aquests anys. Haurem obtingut èxits i, per què no, fracassos: els primers ens han donat moltes satisfaccions i els segons més experiència a l’hora d’elaborar les nostres peticions.

L’STAC té un futur ampli en totes les seves àrees:

SINDICALS: Seguirem treballant amb i davant l’Administració per la millora continua del nostre sector i els seus professionals, un sector amb uns professionals que se n’orgulleixin de pertànyer-hi, seguirem lluitant per adequar l’oferta a la demanada, per unes tarifes dignes que ens permetin aconseguir cotes més altes de qualitat de vida.

SOCIALS: Seguirem impartint formació continua als taxistes. Volem que la societat i les autoritats reconeguin la nostra funció social. Lluitarem per un sector format pels millors professionals, sense comptar amb els que, amb el seu comportament, propaguen una mala imatge de la resta de professionals.

CORPORATIUS: Estem ampliant la nostra presència a tota Catalunya amb la formació/adhesió de nous afiliats i Unions. No en tenim prou amb ser la major força sindical del nostre sector, volem ser la millor, aquella que els taxistes de Catalunya vegin com una Organització amb capacitat i força davant de qualsevol Administració.
La nostra organització està realitzant fortes inversions en les seves infraestructures administratives i logístiques amb la finalitat d’agilitzar els tràmits amb l’Administració. Estem millorant les nostres bases de dades i circuits administratius, creant normes administratives de treball que donin seguretat tant als afiliats com als seus gestors de qualitat i seguretat de la informació i els seus recursos econòmics.

L’STAC té futur: la incorporació, aquests últims anys, de joves amb valors els avalen. Aquests seran els futurs dirigents de la nostra organització. Són companys que ja han mostrat les seves inquietuds pel nostre sector i la nostra organització, joves que als propers congressos tindran moltes coses a dir i moltes responsabilitats a assumir.

Vicente Lamata
Vicente Lamata

Deixa un comentari