Tots a Madrid 29N

Comunicat STAC 29N Català

Comunicado STAC 29N Castellano

STAC.- El Sindicat del Taxi de Catalunya STAC secunda la manifestació de protesta  i l’aturada de 24h que el sector del taxi farà el dia de dema 29 de novembre del 2017 a Madrid, i fa una crida a tots els seus afiliats i afiliades a secundar-la i acudir massivament a Madrid a manifestar el nostre total rebuig a la liberalització encoberta que pretén realitzar el govern de l’Estat emparant-se en unes resolucions judicials que a dia d’avui tothom dona per resoltes.

Nosaltres no em creat el problema.

Els diferents governs des de l’any 2009 ens han estat enganyant.

Som mes de 70000 famílies a tot l’estat que veiem perillar el nostre futur.

Em vist com el sector ha anat cremant cartutxos durant l’últim any però ara som a la recta final, les sentencies de la passada setmana ens diuen que el futur es a la volta de la cantonada.

No es hora de dividir el sector ni de buscar protagonismes, es hora de treballar, demostrar la nostra força i el total convenciment que em i podem solucionar aquesta situació.

No podem permetre que l’engany dels governants i el benefici d’unes multinacionals que tan sols miren el seu interès econòmic desmunti un servei amb mes de 100 anys d’història.

Molts companys i companyes o poden perdre tot si no aturem aquest desgavell.

Tots els taxistes del Estat anem a una i no ens vendran mes mentides No o podem acceptar.

Em de sortir de Madrid amb solucions reals.

Els que us quedeu a les vostres ciutats i pobles penseu que la vostra feina es importantíssima, em d’explicar clarament als usuaris i la societat en general que aquest es un problema que ens afecta a tots, la desregulació del servei de taxi lluny de millorar el servei el que farà es posar en mans d’empreses privades la mobilitat de les persones sense cap garantia de preus i disponibilitat.
Et necessitem company, es a les teves mans poder demostrar a Madrid que som un sector que no morirem sense lluitar.

Si els fonaments es mouen fort l’edifici caurà i em de fer caure aquest edifici de mentides i interessos econòmics que nomes beneficien unes elits establertes acostumades a imposar els seus criteris.

Lluitarem, i vencerem. Demà tots a Madrid.

 

 

(Versión castellano)

STAC.- El Sindicato del Taxi de Cataluña STAC, secunda la manifestación de protesta y el paro de 24h que el sector del taxi hará el día de mañana 29 de noviembre de 2017 en Madrid, y hace un llamamiento a todos sus afiliados y afiliadas a secundarla y acudir masivamente a Madrid a manifestar nuestro total rechazo a la liberalización encubierta que pretende realizar el gobierno del Estado amparándose en unas resoluciones judiciales que a día de hoy todo el mundo da por resueltas.

Nosotros no hemos creado el problema.

Los diferentes gobiernos desde el año 2009 nos han estado engañando.

Somos más de 70000 familias en todo el estado que vemos peligrar nuestro futuro.

Hemos visto como el sector ha ido quemando cartuchos durante el último año, pero ahora estamos en la recta final, las sentencias de la pasada semana nos dicen que el futuro está a la vuelta de la esquina.

No es hora de dividir el sector ni de buscar protagonismos, es hora de trabajar, demostrar nuestra fuerza y ​​el total convencimiento de que queremos y podemos solucionar esta situación.

No podemos permitir que el engaño de los gobernantes y el beneficio de unas multinacionales que sólo miran su interés económico desmonte un servicio con más de 100 años de historia.

Muchos compañeros y compañeras lo pueden perder todo si no detenemos este desbarajuste.

Todos los taxistas del Estado vamos a una y no nos venderán mas mentiras. No lo podemos aceptar.

Saldremos de Madrid con soluciones reales.

Los que se queden en sus ciudades y pueblos pensad que vuestro trabajo es importantísimo, hay que explicar claramente a los usuarios y la sociedad en general que este es un problema que nos afecta a todos, la desregulación del servicio de taxi, lejos de mejorar el servicio lo que hará es poner en manos de empresas privadas la movilidad de las personas sin ninguna garantía de precios y disponibilidad.

Te necesitamos compañero, está en tus manos poder demostrar en Madrid que somos un sector que no moriremos sin luchar.

Si los fundamentos se mueven fuerte del edificio caerá y hemos de derribar este edificio de mentiras e intereses económicos que sólo benefician unas élites establecidas acostumbradas a imponer sus criterios.

Lucharemos, y venceremos. Mañana todos en Madrid.