Propostes de l'STAC a l'IMT sobre parades, carrils i girs‏

carril taxiBARCELONA.- L’STAC ha presentat diferents propostes sobre mobilitat:
-Trav. de Gràcia amb Aribau. A la cantonada mar-besos està senyalitzat en meitat del carril multi-ús un estacionament per a motocicletes. Llavors, quan són les hores del carril Taxi-Bus, aquest punt on són les motos trenca la continuïtat tant del carril Taxi-Bus de Trav. de Gràcia com el d’Aribau (on el gir a la dreta del carril Taxi-Bus és obligatori).
-Av. Meridiana, d’entrada a Barcelona, entre Escòcia i Concepció Arenal. Han esborrat en aquest tram el carril Taxi-Bus. Trobem que trenca totalment amb la continuïtat del carril Taxi-Bus d’entrada a la ciutat. S’ha de mirar de recuperar-lo.
-Parada de St. Quintí amb Mas Canasovas. Com tu vas ben dir, l’opció bona és posar la parada en forma d’ “L”, des de Mas Casanova, ocupant la para de Taxi l’actual estacionament de motos. Les motos poden reubicar-se perfectament en una altre lloc allà aprop. Amb aquest canvi guanyarem sis o set places més per al taxi.
-Com va la sol·licitud de la parada de Villarroel-Londres?

-Com va el tema de la parada de l’hotel Confortel, a Ramon Turró amb Llacuna?
-Girs al carrer Marina i Av. Icària. Demanar que els taxis puguin girar a l’esquerra allà on també pugui fer-ho el bus.
-Gir a la dreta des de Jonqueres cap a Trafalgar.
-Gir a l’esquerra des del lateral muntanya de Gran Via cap a Sardenya.
-Gir a la dreta des de Gran Via, tronc central sentit Besòs, cap a Lepant.
-Gir a l’esquerra des de Gr Via Carles III, sentit mar, cap a Trav. Les Corts.