Oberta la matrícula al curs gratuït d'anglès ON-LINE ENGLISH FOR TAXI DRIVERS, segona edició

El curs té una durada de cinc setmanes i s’iniciarà a partir del 15 de gener de 2017

L’objectiu de la nova edició és facilitar l’aprenentatge i l’adquisició d’eines de nivell mig de comunicació en anglès i la incorporació de les noves tecnologies a l’entorn del taxi.

El curs té una durada de cinc setmanes, calen coneixement bàsics d’anglès, i està format per  blocs pedagògics amb lliçons, amb un contingut dissenyat per atendre el perfil i les necessitats dels i de les taxistes.

On-line English for taxi drivers és, com en la primera edició, un curs tipus MOOC (Massive Open Online Courses) que ofereix continguts adreçats a un ampli nombre de participants en format obert. Això facilita que els/les taxistes puguin connectar-se amb els seus dispositius electrònics (telèfons mòbils, tauletes o ordinadors) durant les estones que tinguin disponibles.

Els continguts es desenvolupen de manera dinàmica i entretinguda, mitjançant role plays amb clients de llengua anglesa. D’aquesta manera, els diàlegs giren a l’entorn de desplaçaments-visites a llocs d’interès de la ciutat, treballant continguts concrets com les descripcions dels llocs a visitar i situacions que inclouen a diferents col·lectius amb requeriments específics.

El curs està dissenyat de forma dinàmica, i amb continguts que els/les taxistes poden fer servir durant la seva feina en situacions reals.

Durada

El curs té una durada de cinc setmanes, calen coneixement bàsics d’anglès i està format per  blocs pedagògics amb lliçons, amb un contingut dissenyat per atendre el perfil i les necessitats del col•lectiu dels/de les taxistes.

La data prevista de començament del curs és el 15 de gener de 2017.

Si esteu interessats/interessades consulteu el enllaç següent:

http://taxi.amb.cat/ca/actualitat/noticies/detall/-/noticiataxi/oberta-la-matricula-al-curs-gratuit-d-angles-on-line-english-for-taxi-drivers/6012737/956832?_NoticiaTaxiSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_pageNum=1&_NoticiaTaxiSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_lang=ca_ES&_NoticiaTaxiSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_detailBackURL=http%3A%2F%2Ftaxi.amb.cat%2Factualitat%2Fnoticies%2Fllistat