Òrgan directiu de l'IMT i nou Consell d'Administració

Consellers
BARCELONA.- El nou òrgan directiu de l’Institut Metropolità del Taxi és el següent:
President: Eduard Freixedes
Vicepresident: Antonio Poveda
Gerent: Eduard Ràmia
Directora de serveis: Pilar Molina

La composició del Consell d’Administració del IMT:
PRESIDENT
Sr. Eduard Freixedes i Plans (CIU)
VICE-PRESIDENT
Sr. Antonio Poveda Zapata (PSC)
CONSELLERS
Sr. David Escudé i Rodríguez (PSC)
Sr. Manuel Ceballos Morillo (PSC)
Sr. Joan Callau Bartolí (PSC)
Sr. Joaquim Mestre Garrido (ICV)
Sr. Artur Torredeflot Elizaldre (ERC)
Sr. Raimon Blasi i Navarro (CIU)
Sra. Irma Rognoni i Viader (CIU)

Nomenats pel Consell Metropolità de l’AMB de data 21 de juliol de 2011.
President i Vicepresident: Nomenats pel Consell d’Administració de l’IMT de data 20 de setembre de 2011.

Comments are closed.