Eduard Freixedes, nou president de l'IMT i Eduard Ràmia, assumeix la gerència

BARCELONA.- L’IMT ha renovat el seu òrgan directeu. Eduard Freixedes, regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, és des d’avui. 20 de setembre, el nou president, i Eduard Ràmia, assumeix la gerència de l’Institut Metropolità del Taxi
El Consell Metropolità Extraordinari celebrat el 21 de juliol de 2011 va aprovar la designació dels membres del Consell d’Administració de l’Institut Metropolità del Taxi (IMT), que estarà compost per les persones següents:

Consell d’Administració
Antonio Poveda Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
David Escudé i Rodríguez Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
Manuel Ceballos Morillo Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
Joan Callau Bartolí Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
Raimon Blasi i Navarro Convergència i Unió (CiU)
Eduard Freixedes i Plans Convergència i Unió (CiU)
Irma Rognoni i Viadé Convergència i Unió (CiU)
Joaquim Mestre Garrido Iniciativa Cataulalunya Verds (ICV)
Artur Torredeflot Elizalde Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)