L’STAC es presenta al contenciós contra la norma que regula la contractació d’assalariats

Un grup de taxistes ha presentat recurs contra la nova norma de l’AMB, que substitueix la contingentació del doble torn, i que estableix una sèrie de requisits a l’hora de contractar assalariats al taxi.

STAC.- L’STAC es presenta com a part afectada en el contenciós entre un grup de taxistes i el consell metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquest grup de taxistes ha presentat recurs contra la nova norma que estableix una sèrie de requisits a l’hora de contractar assalariats. Recordar que un cop derogada la contingentació del doble torn, es permet que qualsevol titular de llicència pugui contractar un assalariat, però amb una sèrie de condicions.

L’STAC en aquest procés defensarà la necessitat que segueixin establerts uns requisits mínims a l’hora de contractar assalariats. Malgrat no estar d’acord amb aquests requisits, per ser del tot insuficients, que no existís cap ni un suposaria una entrada massiva i descontrolada d’assalariats en el sector, provocant una sobre dimensió en la flota que afectaria la rendibilitat de l’activitat i als estàndards de qualitat del servei.

Recordar que l’STAC va ser l’única organització que va presentar aportacions als canvis reglamentaris sobre les condicions d’explotació de les llicències amb assalariats, que van ser refusades per l’administració, i finalment es van aprovar uns requisits, que segons el nostre punt de vista són totalment insuficients.

Defensarem fins al final que el servei públic del taxi sigui un servei regulat i no sense cap tipus de regulació ni control de l’administració, com alguns pretenen.