Horaris de treball especials juny de 2018

IMET.- El 29 de maig passat, l’IMET es va reunir amb la Taula Tècnica del Taxi per tal d’avaluar la prova que va permetre liberalitzar el servei els caps de setmana durant el mes de maig. Degut a la valoració inicialment positiva de la mesura per part de les organitzacions i atès que el proper mes de juny hi ha un conjunt d’esdeveniments que fan preveure una demanda de taxis potencial, en el marc d’aquesta reunió es  va decidir perllongar la liberalització durant 5 caps de setmana més.

En conseqüència i atesa la resolució de gerència de 25 d’octubre de 2017, que permet  treballar a les llicències que realitzen el descans obligatori els diumenges des de les 5.00 hores fins a les 6.00 hores del dilluns, i en ús de l’autorització atorgada pel Consell d’Administració de l’IMET de 4 de juliol de 2006, la gerència d’aquest Organisme ha resolt establir novament des del 9 de juny fins al 9 de juliol d’aquest any, l’hora de treball següent:

  • Des de les 6,00 hores del dissabte dia 9 de juny fins a les 5.00 hores del dilluns dia 11 de juny, podran treballar les llicències que realitzen el descans obligatori els dilluns i els dimarts.
  • Des de les 6,00 hores del dissabte dia 16 de juny fins a les 5.00 hores del dilluns dia 18 de juny, podran treballar les llicències que realitzen el descans obligatori els dimecres i els dijous.
  • Des de les 6,00 hores del dissabte dia 23 de juny fins a les 5,00 hores del dilluns dia 25 de juny, podran treballar les llicències que realitzen el descans obligatori els divendres i els dilluns.
  • Des de les 6,00 hores del dissabte dia 30 de juny fins a les 5.00 hores del dilluns dia 2 de juliol, podran treballar les llicències que realitzen el descans obligatori els dimarts i els dimecres.
  • Des de les 6,00 hores del dissabte dia 7 de juliol fins a les 5.00 hores del dilluns dia 9 de juliol, podran treballar les llicències que realitzen el descans obligatori els dijous i els divendres.

A més, el diumenge 17 de juny de 4.00 a 8.00 hores podran treballar totes les llicències.

A més, des de les 20.00 hores del dissabte dia 23 de juny fins a les 6.00 hores del diumenge dia 24 de juny podran treballar totes les llicències.

Les llicències afectades per les anteriors liberalitzacions del servei del taxi no podran encotxar ni a l’Aeroport ni al Port.

Quadre resum de la mesura

Podran treballar les llicències acabades amb els números següents:

 

Dia  Data Llicències acabades amb
Dissabte 9 de juny 1 i 3
Diumenge 10 de juny 2 i 4
Dissabte 16 de juny 6 i 8
Diumenge 17 de juny 5 i 7
Diumenge 17 de juny de 4.00 a 8.00 h. Poden treballar totes les llicències
Dissabte 23 de juny  9 i 1
Diumenge 24 de juny  0 i 2
De les 20.00 h del dissabte 23 de juny a les 06.00 h del diumenge 24 de juny.  Poden treballar totes les llicències
Dissabte 30 de juny 4 i 6
Diumenge 1 de juliol 3 i 5
Dissabte 7 de juliol 7 i 9
Diumenge 8 de juliol 8 i 0

(*) Les llicències afectades per les anteriors liberalitzacions del servei del taxi no podran encotxar ni a l’Aeroport ni al Port.