El STAC proposa que tots els taxistes estiguin adscrits a una emissora o APP

Document regisrat a l’IMETDo

STAC.- El taxi actual té un bon nombre de reptes. Un d’ells és donar un millor servei cada dia i més eficaç de cara a l’usuari. Sobretot tenint en compte l’actual oferta de transport que hi ha als carrers.

El taxi compta amb un volum alt de passatgers, més de 100 milions anuals, i és un dels principals transports que utilitza el públic en general en la seva mobilitat.

 

Creiem que s’ha de donar un avanç important en les noves tecnologies a l’hora de la seva aplicació al taxi. Tot això tenint en compte que el sector ja està fent un esforç important com són la incorporació d’aplicacions, pagament amb targeta, exigència futura en els models dels vehicles cada vegada més ecològics i més sostenibles, ….

 

Tot i això considerem que hi ha una gran atomització del servei de ràdio emissores i també d’aplicacions en el qual s’hauria de treballar perquè o bé amb acords de fusió o acords de col·laboració conjunta es pogués cobrir la demanda d’aquests operadors. D’altra banda, actualment hi ha un gran nombre d’emissores que publiciten un servei de 24 hores del dia durant els 365 dies de l’any i no compleixen amb aquest objectiu. O simplement emissores que restringeixen el seu servei depenent de l’oferta que tenen de vehicles.

 

Tot sembla indicar que només una mica més del 30% dels taxistes estan en una emissora de ràdio o tenen una APP a on poden acudir els usuraris per demanar un taxi. Un mètode que cada vegada hauria de ser més gran davant l’avanç continu de les tecnologies i que la tendència és que vagi creixent però el sistema actual no compleix amb els objectius desitjats.

 

Finalment, i tenint en compte que és una necessitat social i sobretot de cara a l’usuari perquè pugui disposar en cada moment del taxi més proper. Pensant també en el futur de les tecnologies i de la mobilitat a la ciutat, cal que s’implementin nous mètodes de treball en la flota i la necessitat d’una major coordinació de la mateixa.

 

Per tot això, i igual que ha succeït amb altres tecnologies com ha estat l’obligació del pagament per TPV.

 

Des del STAC considerem necessari que tots els taxistes de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana estiguin incorporats en una de les APP existents o bé a una de les ràdio emissores per donar un millor servei als usuaris, la qual cosa en l’actualitat és bastant deficient ja que només poc més d’un 30 per cent té en el seu vehicle una d’aquestes dues formes per poder demanar un taxi per part delos usuaris.

 

SOL·LICITEM:

Una reforma del Reglament Metropolità del Taxi perquè sigui obligat estar en una emissora de ràdio taxi o tenir una de les aplicacions existents o futures que es puguin crear de cara a donar un millor servei a l’usuari