L'Ajuntament de Barcelona immobilitza set vehicles per transportar passatgers sense autorització

28.03.2015. Barcelona.- La nova normativa aprovada recentment estableix com infracció molt greu el fet d’exercir el transport de viatgers sense tenir l’autorització corresponent i permet traslladar-los al dipòsit. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha estat el primer cos policial que ha fet aquestes actuacions en el conjunt de Catalunya.

Foto recurs immobilització vehicles

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Guàrdia Urbana, i en col•laboració amb la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, ha començat a treure de la circulació i a immobilitzar aquells vehicles que fan un servei lucratiu de transport de persones sense tenir la corresponent autorització.

En els darrers temps la Guàrdia Urbana, a través de les seves inspeccions regulars dins les tasques assignades com a policia de trànsit, havia detectat una proliferació de situacions relacionades amb l’intrusisme en el sector del taxi per part de particulars i empreses que ofereixen, fan publicitat o posen en contacte a usuaris per desplaçar-se a canvi d’una retribució econòmica però que no tenen autorització per oferir i realitzar aquest servei.

Des del passat 19 de març la Guàrdia Urbana de Barcelona té potestat per sancionar i immobilitzar aquests vehicles gràcies a una mesura aprovada en la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya i, per això, la Unitat Central de Trànsit realitza diversos operatius, alguns d’ells conjunts amb el Servei Territorial d’Inspecció de la DGTiM.

Aquesta modificació legislativa adverteix que els serveis discrecionals són objecte d’autorització i qualifica com una infracció molt greu el fet d’exercir activitats sense haver sol•licitat i obtingut l’autorització corresponent i es poden imposar sancions de fins a 4.000 euros. Per això, els funcionaris de la Inspecció de trànsit i els agents de la Guàrdia Urbana poden ordenar la immobilització i l’ingrés del vehicle al dipòsit municipal i el seu propietari no pot retirar-lo fins que no fa el pagament de la sanció.

Aquell mateix dia, la nit del dijous 19 de març, el cos barceloní va detectar dos vehicles que transportaven viatgers sense autorització a la zona del Port Olímpic de Barcelona i, en conseqüència, aquests vehicles van ser immobilitzats i traslladats al dipòsit municipal. Es tracta de les primeres immobilitzacions que es fan a Catalunya per perseguir aquestes accions fraudulentes.

Durant la primera setmana que s’han permès fer aquestes immobilitzacions, la Guàrdia Urbana ha inspeccionat 12 vehicles, amb un resultat de 7 vehicles immobilitzats.

Amb aquestes intervencions, l’Ajuntament de Barcelona vol garantir que les activitats que es duen a terme, en aquest àmbit del transport públic, a la ciutat tenen la corresponent autorització administrativa i es fan amb garanties de seguretat per als ciutadans que els utilitzen i, en conseqüència, perseguirà aquells serveis de transport de viatgers que no tinguin l’autorització corresponent.

En marxa el dispositiu ‘Glamour’

A banda de l’actuació contra els particulars que realitzen un servei de transport de passatgers sense autorització, la Guàrdia Urbana també ha actuat contra el servei de limusines que es mouen per la ciutat ja que ho fan sense targeta de transport, en la denominada operació ‘Glamour’. Es tracta de dos sectors diferents, però que cometen la mateixa infracció de transport de persones sense la corresponent autorització administrativa per poder-ho fer.

Després d’obtenir informació d’altres administracions, la Guàrdia Urbana va determinar que l’activitat de les limusines es realitzava fraudulentament i es trobava emmarcada dins del que es coneix com a economia submergida. Es tracta de vehicles molt espectaculars i atractius per a la celebració reunions i festes, que habitualment oferien altres serveis complementaris.

L’activitat consistia en què diverses empreses legalment constituïdes realitzaven aquest tipus d’activitats, evidentment sense autorització de la Direcció General del Transport Terrestre, al marge de la seva activitat principal. Per tant, aquestes empreses realitzaven aquests serveis sense declarar els guanys econòmics obtinguts i infringien altres normatives com, per exemple, no tenir les assegurances preceptives, no disposar de full de ruta ni de llibre de reclamacions, no dur a bord del vehicle el contracte subscrit amb els clients o transportar en un vehicle un nombre de persones superior al de places autoritzades.

Darrere d’aquestes activitats fraudulentes es va esbrinar la participació de diferents empreses legalment establertes, que a part d’operar lícitament en el seu sector, es van tenir indicis que obtenien uns guanys econòmics en l’economia submergida. En total, la Guàrdia Urbana ha detectat 9 empreses que realitzen aquest tipus de serveis i ha imposat 94 denúncies.

Font: Ajuntament de Barcelona