El STAC torna a reclamar la necessitat de l’ESO per els nous taxistes

Petición original realizada al IMET

STAC.- Una de les principals preocupacions de la nostra organització ha estat sempre la formació del nostre col·lectiu, tant per la prestació d’un millor servei com també per l’augment en la professionalitat del mateix taxista.

És bàsic que l’entrada al sector hauria de fer-se en les millors condicions i amb un nivell òptim de cultura. Tenint en compte el servei que es prestarà, que ha de ser un servei de qualitat i de professionalitat. Recordem que fa alguns anys per accedir a la professió de taxista es requeria un nivell d’estudi mínim, com era el graduat escolar, el seu equivalent en l’actualitat és l’ESO, i que ara no es requereix. Considerem necessari que es torni a sol·licitar per a així augmentar el nivell professional existent en l’actualitat i per al futur.
Tots som responsables de la visió que la societat té de nosaltres. Moltes ciutats del territori ja estan exigint un nivell d’estudi mínim. Entre elles Sevilla i Madrid: dues ciutats importants del territori, no només pel seu nombre d’habitants sinó també pel turisme i per la població flotant existent. Considerem que Barcelona ha de ser una de les ciutats amb major exigència en els seus serveis i entre ells el del taxi. On un dels valors destacats hauria de ser la professionalitat i qualitat dels conductors destinats.

I sobretot davant de la competència que avui en dia tenim als carrers que comporta un nivell d’exigència més alt en el nostre servei.
Pel compliment d’aquest objectiu no n’hi ha prou amb conèixer la ciutat i saber conduir. És imprescindible donar un tracte correcte als nostres clients, tenir coneixement de la història de la nostra ciutat, un nivell adequat d’anglès per atendre als nostres visitants entre d’altres coneixements.
Per tot això i pels motius anteriorment esgrimits, el Sindicat del Taxi de Catalunya

 

SOL·LICITA:

 

– Que tots els aspirants al carnet de taxista hagin de tenir un certificat de realització de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). Sense més i esperant que sigui atesa la nostra petició Atentament,