L'Ajuntament de Terrassa suspèn la taxa per al 2.011 per l'ús de l'explotació de les llicències de taxi, després de les al·legacions presentades per l'STAC

Taxis de Terrassa
Taxis de Terrassa
TERRASSA.- L’Ajuntament de Terrassa ha suspès la taxa per al 2011 per l’ús i l’explotació de llicències de taxi després de les al·legacions presentades per l’STAC i per la cooperativa Tele Taxi Egara i després de diferents negociacions mantingudes amb l’ajuntament i representants dels taxistes.
Encara que estava aprovada des de feia anys, no s’aplicava la seva repercussió econòmica en els taxistes fins a l’any 2010, quan l’ajuntament va girar els rebuts als titulars de llicència. A partir d’aquí es van iniciar diferents reunions, resultat de les quals es van plasmar en les al·legacions presentades contra la citada taxa per al 2011 que actualment estava en exposició pública.
La taxa es va crear per l’ús i explotació de les llicències i autoritzacions de taxi, incloses tots les despeses derivades del funcionament del servei del taxi, el seu import és determina en la quantitat anual de 97,50 euros per vehicle, reflectida en l’ordenança fiscal nombre 33, taxa per l’atorgament de llicències i autoritzaciones administratives d’autotaxi en el seu article setè. En les al·legacions presentades es demana la revisió, modificació o derogació expressa de la taxa.
Els motius expressats per a les al·legacions han estat els següents:
Que, atenent a la natura de Servei Públic del Taxi de Terrassa, les modificacions i millores executades per l’Ajuntament a les parades urbanes beneficiïn a tots els ciutadans-usuaris del servei.
Que, el comandament a distància per a poder accedir a la zona de vianants te com a unic objectiu donar servei de taxi als usuaris amb mobilitat reduïda.
Que, la pressió fiscal que pateix el col•lectiu, ja cobreix de sobres el manteniment o els millores dels obris o serveis anteriorment esmenats.
Que, en la situació econòmica actual el qual menys necessiti el sector són mes taxes.
Que, cap altre municipi de Catalunya ni de l’Estat ha aprovat la citada “taxa”.
Que el *nostre col•lectiu ja suporta altres costos per al be del servei i de la ciutat sense cap tipus d’ajuda per part de l’administració (centraleta telefonica, etc.).