Reunió Taula Tècnica del Taxi

 

 

 

 

 

 

 

STAC.- Representants de la Unió de Barcelona del STAC van participar ahir dijous en la reunió de la taula tècnica del taxi (TTT) que va tenir lloc en les instal·lacions de l’Institut Metropolità del Taxi.

Es van tractar els següents temes:

INSTAL·LACIONS DE LA ZONA D’ESPERA PER A TAXIS DE L’AEROPORT DEL PRAT
Van assistir dos responsables d’AENA que ens van comunicar els següents temes sobre la zona d’espera de la terminal 1:
– La posada en funcionament d’un segon furgó foodtruck que reforçarà l’actual i entrarà en funcionament en els pròxims dies quan es resolguin uns problemes tècnics.
– El futur restaurant i els seus accessos ja estan pressupostats, però no seran una realitat fins a l’aprovació dels pròxims pressupostos (2022-2026). En paral·lel a això, s’està a l’espera de resolució sobre el conflicte legal dels terrenys de l’antiga zona d’espera.
– Es canviarà l’actual carpa de tela per una metàl·lica i es renovarà tot el mobiliari (previsiblement entre juliol i agost d’aquest any 2019).
– S’instal·larà un desfibril·lador en la terminal 2.

Des de les diferents associacions es presenten diferents queixes respecte la zona de recollida de serveis concertats VT, l’intrusisme en els diferents halls i la deixadesa en la neteja dels banys.

ESTUDI IDAEA DEL CONSELL SUPERIOR DE RECERQUES CIENTÍFIQUES (CSIC)
Ens presenten un estudi sobre la qualitat de l’aire a l’interior dels taxis realitzat durant les últimes setmanes en diferents taxis de tota mena i diferent combustible.
Després d’analitzar les medicions i dades tècniques, l’estudi conclou que la major qualitat d’aire en l’habitacle es troba en els vehicles que circulen amb les finestres pujades, l’aire condicionat/climatitzador posat i que ventilen cada cert temps en carrers amb poca contaminació. Vehicles híbrids i elèctrics contaminen menys l’habitacle. Es recomana seguir aquesta pauta, a més de mantenir la distància amb la resta de vehicles i conduir de forma eficient, per a no inhalar o generar més partícules.

ESTUDI DE LES PARADES DE TAXI A L’ENTORN DELS HOTELS DE LUXE O GRAN LUXE DE LA CIUTAT DE BARCELONA
Ens presenten un ampli i exhaustiu estudi sobre les diferents parades de taxi a l’entorn dels hotels de luxe i gran luxe realitzat pel departament de mobilitat de l’IMET.
Ens emplacem totes les associacions a fer un treball conjunt de revisió de la situació de les diferents parades i els llocs on existeix la possibilitat d’ampliar la xarxa de parades.

Des del STAC quedem perplexos, una vegada més, davant la manca de voluntat, per part dels representants d’AENA, per a buscar solucions als importants problemes que ens trobem diàriament els professionals que prestem servei en l’Aeroport de Barcelona i ens posem a la disposició de la resta d’associacions per a buscar entre tots solucions conjuntes.

Ft. La Junta de la Unió de Barcelona del STAC

 

(Vresión castellana)

Representantes de la Unión de Barcelona del STAC participaron ayer jueves en la reunión de la taula técnica del taxi (TTT) que tuvo lugar en las instalaciones del Instituto Metropolitano del Taxi.
Se trataron los siguientes temas:

INSTALACIONES DE LA ZONA DE ESPERA PARA TAXIS DEL AEROPUERTO DEL PRAT
Asistieron dos responsables de AENA que nos comunicaron los siguientes temas sobre la zona de espera de la terminal 1:
– La puesta en funcionamiento de un segundo furgón foodtruck que reforzará el actual y entrará en funcionamiento en los próximos días cuando se resuelvan unos problemas técnicos.
– El futuro restaurante y sus accesos ya están presupuestados, pero no serán una realidad hasta la aprobación de los próximos presupuestos (2022-2026). En paralelo a esto, se está a la espera de resolución sobre el conflicto legal de los terrenos de la antigua zona de espera.
– Se cambiará la actual carpa de tela por una metálica y se renovará todo el mobiliario (previsiblemente entre julio y agosto de este año 2019).
– Se instalará un desfibrilador en la terminal 2.

Desde las diferentes asociaciones se presentan diferentes quejas respecto la zona de recogida de servicios concertados VT, el intrusismo en los diferentes halls y la dejadez en la limpieza de los baños.

ESTUDIO IDAEA DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)
Nos presentan un estudio sobre la calidad del aire en el interior de los taxis realizado durante las últimas semanas en diferentes taxis de todo tipo y diferente combustible.
Después de analizar las mediciones y datos técnicos, el estudio concluye que la mayor calidad de aire en el habitáculo se encuentra en los vehículos que circulan con las ventanas subidas, el aire acondicionado/climatizador puesto y que ventilan cada cierto tiempo en calles con poca contaminación. Vehículos híbridos y eléctricos contaminan menos el habitáculo. Se recomienda seguir esa pauta, además de mantener la distancia con el resto de vehículos y conducir de forma eficiente, para no inhalar o generar más partículas.

ESTUDIO DE LAS PARADAS DE TAXI EN EL ENTORNO DE LOS HOTELES DE LUJO O GRAN LUJO DE LA CIUDAD DE BARCELONA
Nos presentan un amplio y exhaustivo estudio sobre las diferentes paradas de taxi en el entorno de los hoteles de lujo y gran lujo realizado por el departamento de movilidad del IMET.
Nos emplazamos todas las asociaciones a realizar un trabajo conjunto de revisión de la situación de las diferentes paradas y los lugares donde existe la posibilidad de ampliar la red de paradas.

Desde el STAC quedamos perplejos, una vez más, ante la falta de voluntad, por parte de los representantes de AENA, para buscar soluciones a los importantes problemas que nos encontramos a diario los profesionales que prestamos servicio en el Aeropuerto de Barcelona y nos ponemos a disposición del resto de asociaciones para buscar entre todos soluciones conjuntas.

Fdo. La Junta de la Unión de Barcelona del STAC