L’STAC demana explicacions, tant a Indústria com a Transports pel tema dels mòduls

Carta a la GeneralitatBARCELONA. L’STAC ha demanat una reunió amb els responsables d’Indústria i Transports per tractar el problema dels mòduls que no funcionen amb l’incoporació de la tarifa 4. Així mateix, volem saber a què és degut aquest problema i com és que no s’ havia detectat abans per evitar el conflict
El text de la carta que s`ha enviat es el següent:
El passat 18 de desembre es va iniciar el canvi de tarifes de Barcelona i de l’ Àrea Metropolitana i, aquest any, amb la novetat, a més, de la incorporació de la Tarifa 4 a la tarifa interurbana.
Tots comptavem que els mòduls tarifaris que estaven antiquats tan sols eren els que tenien a la carcasa els números 1, 2 i 3. Evidentment, era assumible pel sector ja que des de feia uns anys s’havia anat avisant que l’esmentat mòdul no seria útil per aplicar la nova tarifa interurbana, la 4.

La nostra sorpresa ha estat quan hi ha hagut determinats models de mòduls amb la multitarifa que no han respòs a la incorporació de la tarifa 4 quan, en teoria, havien d’estar homologats per a funcionar per 10 tarifes, de la 0 a la 9.

Només uns quants mòduls d’unes marques determinades han funcionat. Amb el cost que això ha representat al taxista, que ja va invertir una quantitat econòmica per la instal•lació d’un mòdul tarifari.
Des de l’ STAC pensem que els taxistes no tenen cap mena de responsabilitat sinó que en són les víctimes i qui està pagant les conseqüències.

Els problemes que han esdevingut, semblar ser, que són de protocol entre el taximetre i els mòduls i que amb la instal•lació d’un interface es resol. Els fabricants de mòduls culpen als fabricants de taxímetres.
El que tampoc entenem és per què es van homologar mòduls sense verificar si funcionarien les 10 tarifes.
Què succeirà, doncs, cada cop que haguem de canviar o crear una nova tarifa?
– Aquest any hi havia la proposta de crear una altra tarifa (la 5) per els dissabtes a la nit i, així, eliminar els suplements nocturns -. Haurem de modificar una altra vegada l’ interface?

Per tot l’exposat anteriorment, des de l’ STAC

SOL·LICITEM
– Una reunió urgent amb els màxims responsables, tant d’ Indústria com de Transports, per donar-li una sortida i sol•lucions a aquest conflicte.

Lluís Berbel Salcedo
President

Comments are closed.