Bases de cotització 2011: Règim especial de treballadors autònoms

Manifestación2-150x150 ccontra la jubilación a los 67 años

BARCELONA.- Les bases i el tipus de cotització per contingències comunes que des de l’1 de gener de 2011 s’apliquen a aquest règim especial són aquestes:
Base mínima.- 850,20 €/mes
Base màxima.- 3.230,10 €/mes
Base 48 i 49 anys.- Amb base de cotització igual o superior a 1.665,90 € (amb data 01/01/2011): podran escollir entre la base mínima i la màxima.
Base > 50 anys (amb 5 anys o + cotitzats).- Amb base de cotització igual o inferior a 1.665,90 €: podran optar entre la base mínima i 1.682,70 €/mes.
Amb base de cotització igual o superior a 1.665,90 €: podran escollir entre la base mínima i l’import d’aquella + 1%.
Tipus (amb IT): 29,80 % / 29,30 % (amb cessament d’activitat)
Tipus (sense IT).- 26,50 %
Tipus AT i MP (amb IT).- Tarifa primes disposició addicional quarta Llei 42/2006, de 28 de desembre, en redacció donada per la disposició final vuitena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, sobre aquesta mateixa base de cotització escollida pels interessats per contingències comunes.

Llegenda: IT: incapacitat temporal / AT: accident de treball / MP: malaltia professional.

En els casos de treballadors amb 50 o més anys a data 01/01/2011, que no tinguin 5 anys de cotització a la Seguretat Social: la base de cotització estarà compresa entre 916,50 i 1.682,70 €/mes.*
* El cònjuge supervivent amb 45 o més anys d’edat podrà optar per una base de cotització compresa entre 850,20 i 1.682,70 €/mes.
Treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant o a domicilio (CNAE-09: 4781, 4782, 4789, 4799) i socis treballadors de cooperatives de treball associat que percebin ingressos directament dels compradors, podran escollir com a base de cotització entre 850,20 i 748,20 €/mes.**
** Treballadors autònoms CNAE-4799 i socis treballadors de cooperatives de treball associat, si acrediten la venda en mercats tradicionals o “mercadillos” amb horari inferior a 8 hores/dia, poden optar entre 850,20 i 467,70 €/mes.
Treballadors autònoms que a l’any 2010 hagin tingut contractat al seu càrrec 50 o més treballadors, la base mínima serà 1.045,20 €/mes (grup de cotització 1 del règim general).
Treballadors autònoms (sense opció AT i MP), cotització addicional del 0,1%, per al finançament de les prestacions per risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural.
Tipus de cotització per a la protecció per cessament d’activitat serà el 2,2 %.
Tipus per contingències comunes (IT) per a treballadores majors de 65 anys d’edat, i 35 anys cotitzats: 3,30 %.