Aprovades les tarifes urbanes pel 2014 de Tarragona, Calella i Martorell.

BARCELONA. STAC.– Les tres poblacions ja disposen de les noves tarifes urbanes per enguany, després de la corresponent aprovació i autorització per part de la Comissió de Preus de Catalunya, quedant de la següent manera: