L’STAC anuncia reclamacions patrimonials davant la inactivitat de l’IMET a l’hora de vetllar per la viabilitat econòmica del sector

STAC.- L’equip jurídic del Sindicat del Taxi de Catalunya, anuncia formalment a presidència de l’Institut Metropolità del Taxi, reclamacions patrimonials davant la no actuació de l’administració competent a l’hora de vetllar per la viabilitat econòmica en l’explotació de les llicències de taxi a l’AMB.