Afectacions ús de parades el dies 18, 20 i 25 d'octubre

Barcelona. IMET.- L’ús de les parades que a continuació es relacionen es veurà afectat els dies, els horaris i pels motius que s’indica:

cine