Trasllat del Servei de Psiquiatria del Sant Pau al nou recinte de l’Hospital

El dilluns 8 d’abril una part de l’activitat del Servei de Psiquiatria es trasllada del Recinte Històric al nou Hospital de Sant Pau. Les Unitats d’Hospitalització i Curta Estada s’han ubicat a la planta 2 del bloc B (accés pels carrers Sant Quintí o Mas Casanovas), i Urgències de Psiquiatria a la planta -1.

L’accés a les Urgències de Psiquiatria és a través de les Urgències Generals de l’Hospital, al carrer Sant Quintí.

La Unitat de Toxicomanies i les Consultes Externes romanen al Recinte Històric.