Una Diagonal amb voreres amples i carril bici segregat

DiagonalBARCELONA.- Al mes de juny començaran les obres de reforma de l’avinguda Diagonal, en el tram comprès entre la plaça Francesc Macià i el Passeig de Gràcia, després que aquest dijous la Comissió d’Hàbitat Urbà hagi aprovat el projecte de forma inicial.
L’objectiu de les obres, que duraran deu mesos i començaran simultàniament pels dos extrems, és ordenar la mobilitat prioritzant la seguretat del vianant i del ciclista i donar als ciutadans més espai per al passeig a peu i el lleure, un aspecte que ja recollia originàriament el pla Cerdà. De fet, s’ampliaran les voreres des dels dos metres i mig de mitjana actuals fins als set o set metres i mig d’ample, en funció del tram.
Actualment, en canvi, dels 50 metres d’amplada de l’avinguda, només un 20% de l’espai està destinat a l’ús del vianant.
“La reforma endreça la vialitat, dóna preferència als vianants i les bicis, que estaran segregades del trànsit rodat, i permetrà que aquelles activitats que s’instal·lin a la Diagonal disposin de més espai perquè es puguin desenvolupar. Hi ha un guany molt important de qualitat al carrer”, ha assegurat el tinent d’alcalde d’Hàbitat Urbà, Antoni Vives.

Carrils bici segregats

A cada costat, entre les dues fileres d’arbres, es crearà un vial lateral de 3 metres per a vehicles i un carril bici segregat de 2 metres. De fet, un dels objectius de la reforma és convertir l’avinguda en un eix estratègic per a la circulació de la bicicleta de forma segura.
A més, en aquests laterals hi haurà una franja de servei per facilitat la càrrega i descàrrega i per a l’estacionament de motos, que estaran accessibles des de la calçada, entre arbre i arbre, sense interferir amb el vianant.
Els treballs inclouen la col·locació de nova pavimentació en aquestes franges laterals, l’adaptació de la xarxa de drenatge superficial, la plantació d’arbrat, l’adaptació de la xarxa de reg i la instal·lació d’aigües freàtiques. També es preveu reposar l’enllumenat públic amb lluminàries LED i introduir xarxes de Wi-Fi ciutadà i de fibra òptica.
D’altra banda, el tronc central no partirà modificacions i comptarà amb quatre carrils per a vehicles privats i dos exclusius per a autobusos.
De fet, l’avinguda Diagonal serà també un eix estratègic de circulació dels autobusos, ja que el transport públic obtindrà la màxima velocitat per aquest tronc central i el seu accés es preveu en llocs segurs i còmodes.
El projecte, que per aquest tram d’1,3 km compta amb un pressupost de 18.959.910 euros, se sotmet ara a un període d’exposició pública de trenta dies hàbils per tal que veïns, associacions i grups polítics puguin presentar al·legacions, abans de la seva aprovació definitiva.