Subvenció vehicles GLP-GN-Híbrids

Toyota PryusInformem que el 4 d’octubre l’Institut Català d’Energia va publicar l’ordre EFC/462/2010 per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions d’estalvi i eficiència energètica en règim de concurrència competitiva i en règim reglat en el marc del Pla d’Acció de l’Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica. L’apartat “TR1. Renovació del parc de vehicles tipus turisme” d’aquesta ordre preveu, entre d’altres, ajuts per a l’adquisició de vehicles amb GLP, Gas Natural i Híbrids.
La data límit per presentar la sol·licitud d’aquesta subvenció (tant per a aquells que hagin adquirit el vehicle a partir de l’1 de gener de 2010 com els que tinguin previst realitzar la compra abans del 9 de setembre del pròxim any) finalitza el pròxim 18 de novembre de 2010.

* Subvencions per a vehicles amb GLP, Gas Natural i híbrids

El 4 d’octubre l’Institut Català d’Energia ha publicat l’ordre ECF/462/2010, de 10 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions d’estalvi i eficiència energètica en règim de concurrència competitiva i en règim reglat en el marc del Pla d’Acció de l’Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica. L’apartat “TR1. Renovació del parc de vehicles tipus turisme” d’aquesta ordre preveu ajuts per a l’adquisició de vehicles amb Gas Liquat del Petroli, Gas Natural i Híbrids, entre d’altres.

Qui pot sol•licitar la subvenció?

1. Aquells que hagin adquirit a partir de l’1 de gener de 2010 (segons data factura) un vehicle autoritzat per l’IMT que compleixi els següents requisits:
– Vehicle de propulsió híbrida electricitat/gasolina o electricitat/gasoil que tinguin capacitat de tracció elèctrica al 100% mitjançant bateries i unes emissions inferiors a 120g de CO2/km.
– Vehicle bi o tri-combustibles de gas natural (GN) o gasos liquats del petroli (GLP) que tinguin <7span>unes emissions inferiors a 150 g de CO2/km.
2. Aquells que tinguin previst adquirir un dels vehicles que reuneixin els requisits establerts en el punt anterior abans del 9 de setembre de 2011 i pressentin la sol•licitud amb un pressupost o factura proforma (i resta documentació indicada a l’annex2) dins el termini establert (el termini acaba el 18/11/2010).

Quin és l’import de la subvenció?

Depenen del tipus de combustible o tecnologia del vehicle i de les seves emissions de CO2, s’atorgarà una subvenció de 1.200 € fins a 2.300 €. En cap cas els ajuts podran superar el 15% del preu de mercat del vehicle, descomptant l’IVA.

Quina és la data límit per presentar la sol•licitud?

El 18 de novembre de 2010.

A on s’ha de presentar la sol•icitud?

A les oficines de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) al C/ Pamplona, 113 o a qualsevol departament de la Generalitat o per correu certificat. A l’ICAEN, l’horari de registre és el següent: , De dilluns a dimecres: de 8:30h a 14:30h i de 16h a 18h.
Dijous i divendres: de 8:30h a 14:30h

Quina documentació cal adjuntar a la sol•licitud?

Documentació escanejada i adjuntada en format electrònic directament al formulari:

– Factura o factura pro-forma on hi hagi les dades del concessionari i el tipus de vehicle que s’ha adquirit o es vol adquirir.

– Documentació que especifiqui les característiques tècniques del vehicle (emissions, consum…) i si el vehicle ja s’ha adquirit, fitxa tècnica del vehicle.

– Llicència de taxi

– En el cas d’estar constituït com empresa, estatuts de la societat. En el cas d’autònoms adjuntar un escrit indicant que no tenen estatuts i adjuntar-hi una còpia de l’últim rebut d’autònoms.

NOTES:
– Si l’adquisició del vehicle s’ha realitzat a través d’un leasing, un cop es notifiqui que s’atorga la subvenció, s’haurà de fer un aval per l’import de la subvenció a la caixa de dipòsits de la Generalitat i presentar el resguard.
– La fotocòpia del DNI i diferents certificats relatius al compliment d’obligacions amb diferents administracions no caldrà presentar-los sempre i quan, en el full de sol•licitud de la subvenció, es marquin les caselles d’autorització perquè puguin sol•licitar-los l’ICAEN.

Com es realitza la tramitació de la subvenció?

Els interessats hauran de realitzar prèviament la sol•licitud a través d’internet, descarregant i complimentant el formulari que l’ICAEN ha habilitat en la seva plana web (www.icaen.net), mitjançant el programa Gen-t, tot adjuntant en format electrònic els documents requerits. Posteriorment, caldrà imprimir i presentar aquest document a les oficines de l’ICAEN per formalitzar/validar la sol•licitud. La data d’entrada de la sol•licitud és la que s’obté un cop es registre el document a les oficines de l’ICAEN o per correu administratiu, no la data del dia que s’omple el formulari. L’Institut Metropolità del Taxi oferirà en les seves oficines un servei de suport a aquells interessats que amb els propis mitjans o amb d’altres (gestories, sindicats…) no tinguin possibilitat de complimentar el formulari de sol·licitud a través d’internet. Per disposar d’aquest servei caldrà demanar cita prèvia i l’horari serà el següent:
– De dilluns a divendres de 9:00 h. a 13:00 h. INSTITUT METROPOLITÀ DEL TAXI C/ 62, núm. 18, Barcelona (Telèfon per demanar cita prèvia: 93 506 97 48) (Posteriorment les sol•licituds realitzades s’hauran de presentar impreses a les oficines de registre de l’ICAEN o a qualsevol oficina de la Generalitat.).

Quines dades necessitaré per complimentar la sol•licitud?

– Dades personal/empresa i dades bancàries.
– Dades del concessionari

– Dades tècniques de l’anterior i del nou vehicle (que podràs trobar en el catàleg del vehicle i/o en la fitxa tèncica o sol•licitar-ho en el concessioanri

Qui rebrà aquesta subvenció?

Totes les persones que compleixin allò especificat en l’ordre de subvenció i presentin la sol•licitud dins el termini establert. No obstant, donat que la partida pressupostària per aquesta línia d’ajuts s’ha limitat a un import màxim de 700.000 euros, la concessió de l’ajut està condicionada a aquest import. Per aquest motiu, serà important presentar la sol•licitud el més aviat possible ja que les subvencions s’atorgaran atenent l’ordre d’entrada d’aquest document a les oficines de l’ICAEN i fins esgotar la partida pressupostària assignada. La data de registre és la del dia que es presenta el formulari a l’ICAEN (o al Registre de qualsevol altre Departament de la Generalitat o es certifica a correus) i no la d’omplir el formulari.

On puc trobar informació detallada d’aquesta subvenció?
– A la web de l’ICAEN: www.icaen.net (apartat “ajuts i subvencions”).
– A l’ordre ECF/462/2010, de 10 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions d’estalvi i eficiència energètica en règim de concurrència competitiva i en règim reglat en el marc del Pla d’Acció de l’Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica. L’apartat “TR1. Renovació del parc de vehicles tipus turisme” .

INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA: www.icaen.net

INSTITUT METROPOLITÀ DEL TAXI: www.taxibarcelona.cat