Reunió del Ple del Consell del Taxi de Catalunya

foto-consell-del-taxiBARCELONA.- El passat  12 de desembre es va reunir el Ple del Consell del Taxi de Catalunya.

Assistents: Josep Rull i Andreu Conseller de Territori i Sostenibilitat, Pere Padrosa Director de Transports de la Generalitat, Josep Mª Fortuny Subdirector de Transports de la Generalitat, Lluis Angosto Secretari del Consell.

Representants del AMB, IMT, Mossos d’Esquadra, Organitzacions del Sector i de les entitats ciutadanes.

En començar el Ple, el Conseller de Territori i Sostenibilitat en Josep Rull i Andreu, ha fet una exposició de com l’Administració veu el sector i quines son a dia d’avui les problemàtiques que ens anirem trobant com a sector.

Reglament de Radioemissores.

Es convida al sector a treballar per fer efectiu el Reglament i treure-li tot el profit possible, arrel de les preguntes d’alguns dels presents queda clar que no tothom sap de que es tracta, la llei es d’Intermediació, es faci amb una emissora app o qualsevol altre medi de comunicació. El que busca l’Administració amb aquesta Llei (aprovada al Novembre), es garantir els dret dels usuaris. Aspectes importants a treballar serien, la contractació i la Responsabilitat Civil en cas de treballar amb un Call Center entre d’altres.

Intrusisme. Es donen les dades de les actuacions, es manifesta que desprès de la campanya del 2015 les dades han baixat probablement a causa de les actuacions fetes. De gener a novembre, s’han inspeccionat 1.529 vehicles i s’han incoat 641 expedients. D’aquests, 301 han estat per encotxar fora del terme municipal o incompliments en el règim de tarifes o taxímetre; 187, per manca de documentació com ara el full de ruta o de reclamacions; 93, per realitzar transport sense autorització, i 60, per incomplir les condicions per desenvolupar l’activitat habitualment fora de residència.

En breu es posarà en funcionament la Web de control demanada per el sector, per tal de facilitar d’inspecció, els companys d’Elite pregunten per la feina que realitzen els Taxistes de la Seu que habitualment baixen a BCN, se’ls explica que la feina que fan no es competència als taxis, sinó a les línees regulars d’autobusos, i que s’està treballant per regularitzar aquest servei ja que ha estat una demanda dels Consells Comarcals afectats. -Economia col·laborativa. El Conseller ha estat clar altre cop: UBER no és economia col·laborativa.

Adjudicació de les noves VTC’s demanades entre 2013 i 2015. En aquest sentit la posició es clara, les autoritzacions es donen via judicial i es mes que probable que en breu tinguem quasi 3000 VTC’s mes a Catalunya que sumades a les 800 existents sumaran la friolera de quasi 4000 vehicles mes. Es constituirà una taula de treball per aprofundir en la repercussió que aquestes noves autoritzacions tindran sobre el nostre sector el Conseller va manifestar que el sector del taxi ha de liderar aquesta taula.

Aclaracions respecte a alguns àudios que volten per la Red. Els vehicles VTC’s no tenen perquè tornar a la base un cop s’hagi finalitzat el servei.

El que no poden fer es captar clients per el carrer.

La tramitació del contracte de servei pot ser de forma telemàtica (al mòbil).

Totes les autoritzacions de Targeta de Transports provisionals son iguals, un cop estan en tràmit i en cas de ser sancionat, la sanció seria per no portar-la, no per no disposar-ne.

No s’ha tramitat mai cap denuncia a cap taxista per tenir la Targeta de Transports en tràmit.

No existeixen Tarifes para VTC’s i no es competència de la Generalitat implantar-les, es a dir poden treballar al preu que vulguin i poden fer tant serveis llargs (interurbans) com curts (urbans de qualsevol import).

Aposta per incentivar i promoure les Àrees de Cooperació Intermunicipal. En aquest sentit se’ns ha informat de les existents i de les que s’està treballant per tal d’aconseguir portar-les a bon port, potser la mes interessant es la que s’està treballant en el municipi de La Roca per la demanda de taxi existent en aquest municipi.

Clar compromís en la lluita contra el canvi climàtic per part de l’Administració. Durant l’acte el conseller s’ha referit també a la recent publicació de l’ordre d’ajuts per a taxis nets i que incentiva la compra de cotxes elèctrics, híbrids, els que emprin com a font d’energia GLP i gas natural o bifuel amb motor de benzina a l’àrea de Barcelona.

Lluis Berbel President de l’STAC demana que es faci el Reglament Nacional tal i com marcava la Llei del Taxi del 2003 per tal de que aquells ajuntaments que no en disposen o que encara en fan servir d’anteriors a l’aprovació de la Llei es posin al dia.

Des de l’STAC pensem que aquesta podria ser una via per unificar ja d’un cop criteris com la visibilitat dels taxis de poble, ( evitant així que alguns passin per VTC’s ) etc….