Reclam del gir a l'esquerra d'Avinguda Diagonal a Casanova

L’STAC fa més de dues setmanes que, després de l’intervenció d’un oient a un programa de ràdio per avisar-ho, un cop canviada  la senyal en aquest gir a l’esquerra d’Av. Diagonal a Casanova no s’hagi posat, encara, l’excepció per als Taxis.