L'STAC denuncia l'accesibilitat pels usuaris a la parada del Clínic, a Villarroel

Barcelona. STAC.- Així ho hem fet saber a l’Institut Metropolità del Taxi. Tal i com mostra la imatge, l’accés pels usuaris a la parada és dificultosa ja que les motocicletes encara hi poden estacionar al davant. Per això, hem demanat que s’ampliï la zona de prohibició d’estacionament de motos a la vorera per a garantir-ne un millor accés.