Publicat al BOPB el Reglament que regularà les VTC a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

 

 

Publicat el Reglament de el AMB que regulará VTC BOPB

BARCELONA.- 

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona ha publicat avui, dia 9 de juliol, el Reglament que regularà els VTC a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. I ja s’ha fet pública la identificació que hauran de portar els vehicles que tinguin l’autorització per poder realitzar els serveis urbans que no arribaran a 400.

El Ple de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar el passat 26 de juny, amb les abstencions de Ciutadans i PP, el conegut com a decret Colau, que regularà les VTC ‘s en els serveis urbans. El Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) es felicita per aquesta aprovació que significa un pas més per defensar el nostre sector i la nostra feina, davant les plataformes digitals que volen apoderar-se del nostre mercat, saltant-se totes les normes del transport.

Oficialment la nova normativa es denomina: “Reglament d’ordenacions de transport urbà discrecional de Viatgers amb conductor en vehicles de Fins a nou places que circula integrament a l’ambit de l’Àrea metropolitana de Barcelona”

Una vegada que el text definitiu sigui publicat en els butlletins oficials, es portarà a la pràctica i només podran operar en el territori metropolità no més de 400 VTC s, (que respon al 1/30 que recentment va ser pujat a rang de llei i el Tribunal Suprem el va avalar en una sentència), en recorreguts que només siguin urbans, entenent per urbà tot l’AMB.

El Sindicat del Taxi de Catalunya ha participat de manera activa des de la primera reunió on es va decidir l’elaboració d’aquest Reglament, fins a l’últim presentant innombrables al·legacions en defensa de la llicència urbana i la regulació del sector de les VTC’s, recollides en tots els seus textos.

Així mateix, la nostra organització ha decidit, davant les possibles impugnacions que es facin davant els tribunals per part d’aquells que vulguin paralitzar el decret, presentar-s’hi jurídicament per defensar la regulació metropolitana de les VTC ‘s per diferents motius. El principal és la defensa del nostre sector i de l’altra defensar les competències que tenen els nostres ajuntaments i comunitats autònomes.