Nota de l'IMET: Distribució del sistema de torns en data 2 de gener de 2013

En data 2 de gener de 2013, els torns dels taxis de l’ÀMB es distribueixen de la manera següent: