Modificació extraordinària de la prestació del servei de taxis des del 13 de maig fins l 2 d’octubre de 2017

* Des del 13 de maig fins el 2 d’octubre de 2017

La gerència de l’Institut Metropolità del Taxi, d’acord amb l’autorització atorgada pel Consell d’Administració de l’IMET del 4 de juliol de 2006 i després d’haver considerat les peticions de les associacions professionals del taxi presents a la reunió de la Taula Tècnica Taxi del 2 de maig passat, ha resolt la modificació extraordinària de la prestació del servei de taxis des del 13 de maig fins el 2 d’octubre de 2017.

Aquesta modificació es portarà a terme d’acord amb els criteris següents:

Des del dia 13 de maig fins el dia 2 d’octubre de 2017, l’horari de treball serà el següent:

  • Els taxistes que realitzen el descans obligatori els dissabtes podran perllongar la seva jornada laboral del divendres fins a les 7.00 hores del dissabte.
  • Els taxistes que realitzen el descans obligatori els dissabtes podran treballar des de les 4.00 hores fins a les  6.00 hores de diumenge.
  • Els taxistes que realitzen el descans obligatori els diumenges podran treballar des de les 5.00 hores fins a  les 6.00 hores del dilluns.
  • Els taxistes que realitzen el descans obligatori els diumenges podran perllongar la seva jornada laboral del dissabte fins a les 7.00 hores del diumenge.

Per als dies 12 i 13 d’agost, l’horari de treball serà el següent:

  • Els taxistes que realitzen el descans obligatori el dissabte 12 d’agost podran treballar des de les 22 hores del dissabte fins a  les 6,00 hores del diumenge.
  • Els taxistes que realitzen el descans obligatori el diumenge 13 d’agost podran treballar des de les 22 hores del diumenge fins a  les 6,00 hores del dilluns.
  • Els taxistes que realitzen el descans obligatori el diumenge 13 d’agost podran perllongar la seva jornada laboral del dissabte  12 d’agost fins a les 7,00 hores del diumenge.

Les llicències afectades per les anteriors liberalitzacions del servei del taxi no podran encotxar ni a l’Aeroport ni al Port.

ATENCIÓ:

ELS FESTIUS INTERSETMANALS I ELS HORARIS ESPECIALS APROVATS PER A L’ANY 2017 NO ES VEURAN AFECTATS PER AQUESTA MODIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA.