Més del 81% dels autònoms cotitza a la Seguretat Social per la base mínima

 • El termini per modificar les bases de cotització conclou el 30 de juny
 • Els treballadors que a 1 de gener de 2011 tenien 48 o 49 anys i cotitzaven per una base inferior a 1665,90 euros, no podran optar per una quantia superior a 1682,70 euros, llevat que ho sol·licitin abans del 30 de juny
 • MADRID. EUROPA PRESS.- El 81,3% dels 3.100.736 treballadors afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms (REPTA) de la Seguretat Social cotitzen al Sistema per les bases mínimes, un total de 2.522.407, que explica la diferència de prestacions socials d’aquest col·lectiu respecte als treballadors del Règim General.
  El termini per modificar les bases de cotització conclou el 30 de juny que ve, ha informat el Ministeri de Treball en un comunicat.
  El Sistema de Seguretat Social va abonar el passat 1 de maig 8.782.955 pensions, de les quals 5.236.543 corresponien al Règim General i 1.857.608 al Règim Especial de Treballadors Autònoms. La pensió mitjana nacional és de 803,83 euros; en el Règim General és de 954,11 i al REPTA de 564,05 euros.
  La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i diverses entitats vinculades a la gestió de l’àmbit laboral –ATA, UPTA i el Consell General de Graduats socials– han divulgat entre els treballadors autònoms els beneficis que comporta cotitzar per bases superiors a les mínimes, així com, les novetats legislatives introduïdes durant l’últim any.
  Una de les modificacions ha estat introduïda a la llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2011. Està relacionada amb l’elecció de les bases de cotització. Els treballadors que a 1 de gener de 2011 tenien 48 o 49 anys i cotitzaven per una base inferior a 1665,90 euros, no podran optar per una quantia superior a 1682,70 euros, llevat que ho sol·licitin abans del 30 de juny. En aquest cas, la nova base tindrà efectes a partir de l’1 de juliol de 2011.
  En la mateixa direcció de millora de les prestacions socials per als treballadors autònoms, a la Llei 32/2010, de 5 d’agost, es va establir un sistema específic de protecció per cessament d’activitat, que era una de les reivindicacions històriques del col·lectiu.
  A 30 d’abril, 637.546 autònoms, el 20,5% del total, cotitzaven ja per contingències professionals, que els dóna accés a aquesta nova prestació.