L’STAC reitera la necessitat d’ampliar el període d’antiguitat màxima dels vehicles excepcionalment

STAC.- La Unió de Barcelona de l’STAC sol·licita formalment a l’IMET, via instància registrada, la necessitat d’impulsar una modificació reglamentaria que ampliés a 11 anys l’antiguitat màxima de tots els vehicles fins a l’any 2030, de manera totalment excepcional. D’igual manera, recorda a l’administració que no s’ha obtingut resposta a la petició del passat 12 de febrer en la que, juntament amb altres associacions, demanàvem una nova ampliació d’un any als vehicles que ja se’ls hi va concedir durant el 2020, i per tant, venç durant aquest 2021. Aquests i altres assumptes s’haurien de tractar amb caràcter d’urgència en una reunió de Taula Tècnica, imprescindible donades les greus circumstàncies que està vivint el sector del taxi de l’AMB i que no es produeix des d’abans d’eleccions. SEGUIM TREBALLANT! SEGUIM LLUITANT!