L'STAC organitza un curs d'aproximació a la història de Barcelona"

Curso de HistoriaBARCELONA.- El Sindicat del Taxi de Catalunya junt al Centre de Formació del Taxi ha organitzat un curs d'”aproximació a la història de Barcelona i ha esta subvencionat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
El curs es donat pel profesor de història, Lluís Bou, i pensa desenvolupar els següents temes:
1) La geografia de Barcelona. Breu anàlisi del territori.
2) La primitiva ciutat de l’època romana: reconoixement del seu perímetre (monts taber) i localització de les restes conservades.
3) El desenvolupament de les Viles Noves a partir de l’any 1.000 al voltant de l’antigua ciutat romana (vila nova del mercadal, de la Bòria, Santa Anna, etc…) Les vies i comunicacions al territori.
4) El Pla de Barcelona: definició. Les primeres muralles medievals i La Rambla. Localització sobre el territori. Les segones muralles medievals: localització (rondes). Els monuments romànics i gòtics més importants.
5) L’estancament del perímetre de la ciutat a partir de 1714, la construcció de la Ciutadella Militar i el creixement dels pobles de la rodalia (futurs barris de la ciutat: Sant Martí, Gràcia, Sants, Les Corts, etc..)
6) El fenòmen de la industrialització i els problemes d’higiène de la ciutat tancada dins les muralles, d’origen medieval. “!Abajo las murallas¡
7) L’expansió de la ciutat a partir de 1.859 i el Pla d’Eixample de l’eginyer Ildefons Cerdà. Anàlisi de l’Eixample.
8) L’Exposició Universal de 1.888 i el fenómen del Modernisme a finals del segle XIX. Els principals arquitectes i les seves arquitectures (Gaudí, Domenech i Montaner, Puig i Cadafalch, etc..)
9) l’Exposició Internacional de 1.929, el metro, les primeres onades migratòries i el creixement de barris com Sant Ramon.
10) La “pausa” de la Guerra Civil. La segona onada migràtoria i l’aparició del barraquisme (Camp de la Bota, Guinardó, El Carmel, etc..) De l’urbanisme a les dècades dels seixanta i setanta a l’adveniment dels ajuntaments democràtics.
11) Dels Josc Olímpics a la Barcelona actual. Model d’arquitectura moderna i contemporània.