L’STAC convoca eleccions a la Unió Intercomarcal de Barcelona

 

 

 

 

 

 

STAC.- L’STAC convoca eleccions a la Unió Intercomarcal de Barcelona.

El procés electoral començarà el dia 1 de març de 2023

La presentació de les candidatures es realitzarà entre el dia 1 i el 6 de març de 2023. Aquesta presentació haurà de complir l’article 15 dels Estatuts de l’organització.

ARTICLE 15. L’Assemblea de la Unió, composta per tots els afiliats, i pel Secretariat de la Unió, format com a mínim per quatre membres: Secretari General, Secretari de Finances, Secretari d’Organització, Secretari de Premsa i Propaganda. El Secretariat de la Unió es reunirà, com a mínim, un cop al mes. 

  1. A) Els Secretariats de les Unions seran els candidats de la llista més votada lliure, directa i secreta de les que participen a l’elecció mitjançant un procés electoral, les normes del qual seran elaborades pels secretariats de les Unions.
  2. B) Per ser elegit o elector d’un òrgan de direcció de l’ STAC en una Unió que hagi estat constituïda més de sis mesos enrere, serà condició indispensable tenir una antiguitat mínima d’afiliació al Sindicat de dotze mesos.
  3. C) Per presentar una llista a les eleccions d’una unió caldrà disposar com a mínim del 5% dels avals del total d’afiliats de la unió.

 El dia 8 de març es validen les candidatures, i es deixen dos dies per presentació de possibles al·legacions,  al dia següent es proclamen candidatures.

En el cas de que tan sols es presenti una candidatura aquesta serà PROCLAMADA el dia de validació de la mateixa.

El dia 20 de març es procedirà  a les votacions.

La taula electoral estarà formada per un membre de cada candidatura i un membre de l’actual executiva del Sindicat.

Resum del calendari:

-1 al 6 de Març: Presentació de candidatures.

-8 de Març : Validació de candidatures

-8 al 10 de Març: Presentació d’al·legacions

-13 de Març: Proclamació de candidatures

-20 de Març: Votacions.

La presentació de les candidatures es realitzarà a la seu central del Sindicat del Taxi de Catalunya, 08018 Barcelona, en horari d’oficina de 9h a 14h.  A les llistes hi ha de constar nom, cognoms DNI i numero d’afiliat (en cas de no conèixer el numero d’afiliat se li indicarà a l’hora de presentar la candidatura)

Les votacions es faran a la seu del Sindicat del Taxi de Catalunya al carrer de la Marina 82, 08018 en horari de 9h a 17h.

 

Download (PDF, 405KB)