El STAC demana explicacions per retard en la implementació de les tarifes en el AMB

 

 

 

 

 

STAC.- El Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) davant el retard que s’ha produït aquest any en la implementació de les tarifes als taxis ha sol·licitat explicacions a l’Àrea d’Indústria de la Generalitat de Catalunya perquè no torni a succeir.
Text de la carta enviada al responsable del Servei d’Automòbils, Metrologia i Productes, Esteve Aguilar Ramos

Les tarifes del taxi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) s’implementaven als taxímetres, durant
els darrers anys, a mitjans del mes de desembre, normalment a l’última quinzena, d’aquesta manera el
mes de gener els taxis funcionaven en la immensa majoria dels vehicles amb la nova tarifa.
Sorpresa d’aquest any que, havent aprovat les tarifes per l’AMB el 29 de novembre de 2022 i autoritzantles la Comissió de Preus de Catalunya el passat 19 de desembre, la implementació de les mateixes als
taxímetres no es va iniciar fins al 14 de gener, pràcticament un mes després de l’habitualment realitzat en
els darrers anys.
Sembla que s’han canviat els protocols per a l’aprovació de les tarifes, la qual cosa ha suposat un perjudici
econòmic per al sector del taxi difícilment recuperable, sense que ningú ens hagi donat fins ara cap mena
d’explicació.
Per tot això sol·licitem una reunió amb vostè i amb qui consideri oportú perquè ens donin una explicació
i quin serà el protocol a partir d’ara i de quina manera es pot recuperar el funcionament fins ara establert.
Tot esperant la seva resposta, el saludem ben atentament.