La Generalitat requerirà el cessament immediat de l’activitat d’UBER

Pere Padrosa, director general de Transports.
Pere Padrosa, director general de Transports.
* Territori i Sostenibilitat iniciarà el procediment sancionador contra UBER i els conductors que presten serveis irregulars de transport
* Cada expedient pot suposar una multa de fins a 6.000 euros, i el precintatge del vehicle
BARCELONA.- El Departament de Territori i Sostenibilitat iniciarà el procediment sancionador contra l’empresa UBER i les persones que fan el servei de transport de viatgers sense disposar de les conseqüents autoritzacions. Aquesta sanció inclou multes de de fins a 6.000 euros per cada expedient, el precintatge del vehicle i, a més, en el cas d’UBER el requeriment que cessi immediatament la seva activitat.
Un cop tramitat l’expedient informatiu i amb base a la informació aportada per l’empresa i a les diferents actuacions d’investigació i control dutes a terme per la Direcció General de Transports i Mobilitat (DGTM), el Departament de TES ha conclòs que UBER i les persones que realitzen el transport de forma efectiva infringeixen la normativa vigent en matèria de transport de viatgers, és a dir, no disposen de l’autorització per part de cap administració. En el cas d’UBER es considera com a infracció, a més, la mateixa oferta d’aquests serveis no autoritzats.
De conformitat amb la normativa vigent, les activitats de transport de persones que es realitzen per compte aliè i mitjançant un preu o una retribució, tenen la consideració de transport públic i com a tal està subjecte a un règim d’autorització administrativa prèvia. Una autorització que, en el cas dels vehicles de fins a 9 places (inclosa la del conductor) respon a alguna de les següents modalitats:
1. Taxi, que requereix llicència local del municipi o Àrea Metropolitana i autorització per al transport interurbà lliurada per la Generalitat de Catalunya.
2. Lloguer de vehicles amb conductor que requereix autorització de la Generalitat de Catalunya.
3. Cessament de l’activitat

Els expedients sancionadors es poden resoldre amb la imposició de sancions econòmiques de fins a 6.000 euros, així com el precintatge dels vehicles. A més, UBER serà requerida per cessar en la seva activitat de forma immediata i abstenir-se de seguir contractant serveis i difonent la seva oferta.
El Departament de TES també informarà de les activitats de l’empresa i els taxistes fraudulents a les administracions tributària i de seguretat social per valorar possibles contravencions a la normativa respectiva, és a dir, possibles infraccions en matèria fiscal i de drets dels treballadors.
D’altra banda, des de la DGTM s’han impartit instruccions específiques a la inspecció i el diferents cossos policials, Mossos d’Esquadra i Policia Local per reforçar les activitats de control i detecció de serveis no autoritzats. També s’ha reforçat la coordinació amb el Ministeri de Foment i les altres Comunitats Autònomes per al control i d’aquestes activitats al conjunt de l’Estat i l’aplicació de les mesures sancionadores corresponents