La Generalitat no es mulla i no convoca eleccions en el sector

Manel Villalante
Manel Villalante
Manel Villalante, Director General de Transports, va manifestar que mentres no existeixi acord entre les organitzacions majoritàries sobre el mètode per escollir els representats del sector al Consell del Taxi es mantindrà la situació actual. L’ Administració no prendrà posició per cap alternativa i menys ara quant queden pocs mesos per que l’ actual composició del Parlament acabi la seva legislatura. Les eleccions, la propera tardor, dibuixaran un nou marc parlamentari.

Amb aquest escàs missatge es tancà el 8è punt de l’ordre del dia del Ple del Consell del Taxi. Com és sabut, el Sindicat del Taxi de Catalunya manté la seva posició en que són els propis taxistes qui ha d’escollir a els seus representants tant al Ple del Consell del Taxi com a les diferents Comissions Territorials.

 • LES COMISSIONS TERRITORIALS NO FUNCIONEN
 • Es va debatre el treball de les Comissions Territorials que, evidenment, encara que s’ha volgut impulsar les Àrees de Prestació Conjunta, no han fructificat. Les Comissions Territorials s’han convertit en la pràctica un lloc de concessió de llicències i augment de places per les llicències que ho sol•liciten.

  Luis Berbel, que encapçalava la delegació de l’ STAC al Consell, va manifestar que la conselleria havia de donar impuls i reprendre la iniciativa en quan a les Àrees de Prestació Conjunta, que estan paralitzades, per evitar que a municipis petits s’hi estiguin concedint llicències ja que en molts d’ells no en tenen cap i, en cambi, a municipis colindants on els taxistes estan a les parades sense feina. “Està servint, per alguns taxistes, una excusa per acumular llicències”, tal i com preveu la llei, el contingut de la qual s’hauria de canviar, amb aquest aspecte com en altres.

 • EL REGLAMENT DEL TAXI I EL D’ EMISORES
 • Tot sembla indicar que en els propers mesos hi haurà un reglament d’emisores, encara que no ha estat concretat. Malgrat això, Berbel va manifestar que d’una vegada per totes és necessari que s’el•laborin ambdos reglaments: el de Catalunya, per aquells municipis que no en disposin de cap i el d’ emisores.

  En aquest últim cas, el reglament ha de contemplar el compromís i la responsabilitat de les emisores en els serveis que presta als usuaris. I la nova situació del taxi. “Les emisores i els usuaris que tenen subscrits compromisos amb els companyies de taxis volen mantenir-los, també, fora del seu municipi. Les noves tecnologies permeten, en l’ actualitat, que els clients d’una companyia de taxis siguin servits per les companyies existents als diferents municipis amb els mateixos serveis que li presta la seva companyia habitual”. Així mateix va afirmar: “estem en uns moments en que el taxi està en una situació proteccionista del seu territori i creiem que les tecnologies existents en l’actualitat poden ajudar en aquest camp”.

 • L’IVA ES REPERCUTIRÀ EN LES TARIFES DEL 2011, QUE PUJARAN L’INDISPENSABLE.
 • La posició del Consell del Taxi va ser unànime en quant als dos temes, tant l’ IVA que pujarà d’aquí uns dies com la repercurssió per l’any 2011 que s’ha de fer a les tarifes. Luis Berbel manifestà: “el taxi ja ha fet durant el 2010 el sacrifici al congelar les tarifes. Pel 2011, és necessàri augmentar les tairfes tot i que, evidentment, el mínim imprescindible. Hi ha elements de la nostra indústria que han pujat molt durant aquest temps, com per exemple el Gasoil. No tenim un altre lloc on repercutir-ho, sino en les tarifes.

  Aquest any s’ha de modificar definitivament la tarifa interurbana, situant una tarifa diürna i una altra nocturna amb estructura pròpia, és a dir: baixa de bandera, quilometràtge i hora d’espera pròpies.

 • MODIFICAR EL DECRET 139/1990 DEL REGLAMENT DE TRANSPORTS DE LA GENERALITAT
 • Els responsables de la Generalitat van informar de les dades que existeixen en l’actualitat sobre les actuacions que s’han realitzat fins ara i existeix un compromís per actuar en les zones més puntuals i significatives, com són els ports i aeroports. Així mateix, es va demanar als taxis de luxe , els VTC’s, que portéssin un distintiu per identificar qui són els legals i quins els il•legals.

  Luis Berbel, tot i que està d’acord en que s’ha d’intensificar més la inspecció, va manifestar que és molt complicat agafar els il•legals si no hi ha més mitjans. Així mateix, va manifestar, també, que existeixen normaes que fan més fàcil la competència al taxi, com és el Decret 139/1990 en el que es possibilita que centres com hotels, empreses i altres estaments tinguin el seu pròpi transport, no només per traslladar al seu personal, que seria el desitjat, sinó també per aquelles persones que estiguin en aquell recinte. Aquest sería el cas dels hotels.

 • TRANSPORT SANITARI
 • La delegació de l’ STAC va demanar als membres de Transports que intervinguin davant la conselleria per que fagin efectiva la Llei del Taxi al seu apartat on el nostre sector és considerat transport complementari al transport sanitari.

  Una de les possibilitats és fer un vàrem en el qual s’estableixin les situacions dels pacients que puguin anar en taxi. Com per exemple: la diàlisis, radioteràpies, algunes determinades recuperacions, etc.