La Generalitat aprova l’obligació del distintiu dels dies de descans de les VTC

La Generalitat aprova l’obligació del distintiu dels dies de descans de les VTC. El seu incompliment, serà sancionat.


STAC.- El Departament de Territori i Sostenibilitat ha publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Ordre TES/31/2021 per la qual s’estableix l’obligatorietat per part dels VTC de portar un distintiu de color verd o vermell (depenent si l’autorització acaba en parell o senar).
Aquesta havia estat una reclamació per part de l’STAC i la resta de les organitzacions dins de la legislació que s’ha anat aprovant per regular els cotxes de lloguer amb conductor.


La primera normativa aprovada al respecte va ser el Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, conegut com a Decreto Ábalos, per la qual donava potestat a les Comunitats Autònomes (CCAA) i als ajuntaments per regular el servei dels VTC.
Després d’aquesta normativa, el Departament de Territori i Sostenibilitat va aprovar el decret pel qual, entre els punts més importants, es troba la precontractació de 15 minuts, l’únic establert a tot l’Estat espanyol.
També es va establir en el mateix que els VTC no poden circular per les vies públiques a la recerca de clients, ni propiciar la captació de viatgers sense prèvia contractació; a geolocalització dels vehicles, ja que es considera com captació de viatgers i per tant està prohibida.
Un cop es va convalidar el decret de la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va acordar, en el mes de maig del 2019, a més de tot el que estableix el decret autonòmic, un règim de festius i torns similar al del taxi i reglat al sistema de treball de les VTC.


L’actual decret de la Generalitat estableix la col·locació del distintiu de manera que resulti visible, a la part inferior esquerra del parabrisa davanter del vehicle.
A aquest efecte, les persones titulars han de sol·licitar el distintiu al Servei territorial de la Generalitat, en el termini de dos mesos a comptar des de la data d’entrada en vigor l’Ordre d’avui. Llevat dels que ja hagin estat lliurats per l’administració.
L’incompliment de l’obligació de dur el distintiu, el seu ús inadequat o la col·locació en un lloc diferent de què preveu aquesta Ordre serà sancionat de conformitat amb la normativa vigent en matèria de transport de viatgers mitjançant vehicles de motor.