Esmenes de la UIB de l’STAC al text “propostes de pla d’acció i de suport al taxi” de l’IMET

STAC.- Des de la junta de la Unió de Barcelona de l’STAC ens hem adreçat per instància a l’equip directiu de l’IMET, per tal de transmetre’ls les nostres apreciacions sobre el text “propostes de pla d’acció i de suport al taxi”, que ens varen enviar i presentar el passat dimarts dia 05/05/2020, en una reunió per videoconferència, amb la resta d’associacions del sector del taxi de l’AMB.

Recordem les propostes de pla d’acció de l’IMET, publicades en un comunicat el passat 06/05/2020:

CLICKA AQUÍ PER LLEGIR EL COMUNICAT AMB LES PROPOSTES DE L’IMET DE PLA D’ACCIÓ – SUPORT AL TAXI Propostes per a la desescalada de les mesures adoptades per a fer front a la pandèmia del COVID 19

Creiem que un pla d’acció de tal transcendència pel futur del sector, en un moment de total excepcionalitat i incertesa, requereix un ampli consens entre tots els actors implicats. Encoratgem a l’IMET a treballar per buscar aquest consens i encetar aquest pla de retorn progressiu a la nova normalitat del servei del taxi de l’AMB, amb valentia i fermesa. Reiterem que aquest retorn ha d’assegurar al màxim la sostenibilitat econòmica de l’activitat i la seguretat sanitària.

En aquesta línia, passem a fer-vos partícips de les esmenes que hem enviat, per tal de millorar la primera proposta:

 

 1. APP del taxi.

 • Creiem que s’han de simplificar les fases, per escurçar al màxim el temps previst d’implantació total, oferint directament a l’usuari l’app pública que tots desitgem, sense fer el transvassament des de les privades, que són perfectament compatibles. No són necesaries tantes fases. Proposem una implantació definitiva, avançant directament a la darrera fase.

 • Sobre la utilització dels fons del pla de viabilitat per aquesta fita, creiem oportú una consulta al sector perquè decideixi sobre la seva utilització o no.

 • Creiem que aquesta app ha de ser obligatòria per a tota la flota.

 • Proposem una comissió per servei, que abonaria el taxista, i seria utilitzada per al manteniment de l’app i per a promoció del servei de taxi a l’AMB.


  2. Ajudes de les Administracions als professionals del taxi.

 • Celebrem l’entrada en funcionament del servei d’atenció únic al taxista, lamentem que arribi tard, després de mesos d’incertesa i desinformació que han portat als companys a una situació de gran angoixa.

 • Proposem la condonació de l’impost de circulació municipal durant un any.

 • Proposem una campanya publicitària de promoció del servei de taxi com a transport més segur i destacant totes les mesures higuiènic-sanitàries que s’estan duent a terme per a garantir la seguretat dels usuaris.

 • Proposem que a través de l’app municipal SMOU els professionals taxistes puguem disposar diàriament d’unes hores gratuïtes d’estacionament en zones blaves i verdes de la ciutat, per a cobrir necessitats bàsiques.

 • Instem a l’IMET a buscar de forma activa fons econòmics d’ajuda al sector entre les diferents administracions.


 1. Mesures preventives per evitar la dispersió de la COVID-19 en el servei del taxi

 • Instem a fer un repartiment més ampli de mascaretes perquè els professionals taxistes disposem d’un nombre important de mascaretes per a clients que, per manca de subministrament, no en tenen. Recordem que des de dilluns dia quatre no podran accedir al servei essencial del taxi. De igual manera guants i gels desinfectants.

 • Confirmar la possibilitat de desinfectar els taxis a les cotxeres de TMB o buscar una alternativa similar.

 • Arran del posicionament per Indústria del fet que les mampares provisionals NO són una modificació al vehicle, per tant no requereixen d’homologació, instem a estudiar la possibilitat d’una subvenció per a la seva instal·lació.

 • De igual manera creiem molt necessari homologar una mampara per tenir una solució definitiva a llarg termini.

 • Instem a garantir la tornada segura a l’activitat de tots els professionals en general, posant especial atenció en els companys que formen part de la població de risc.


 1. Modificació del sistema d’exàmens per obtenir la credencial de taxista.

 • Estem d’acord amb el treball complementari per aspirants parcialment aprovats, però voldríem saber més sobre quin tipus de treball serà i com s’estructurarà. S’hauria de garantir la identitat de l’aspirant i que no es produeixi cap mena de la mala praxi. Demanem que aquestes modificacions no afectin el nivell alt d’accés a la professió que ens garanteixi l’entrada al sector dels millors professionals.


 1. Modificació en les transferències de llicències.

 • La idea del fons de finançament no és dolenta per a donar sortida als taxistes que desitgin jubilar-se, s’hauria de treballar i conèixer molts més detalls. Proposem treballar, conjuntament amb la resta d’administracions en prejubilacions per a majors de 60 anys i un pla d’abandonament de la professió voluntari per a majors de 55 anys.


 1. Renovació dels vehicles adscrits al servei del taxi.

 • El plan renove proposat el valorem com insuficient, insistim en la necessitat de donar un any de moratòria mínim a vehicles que compleixin 10 anys al 2020, 2021 i 2022, sempre que aprovin la revisió metropolitana i siguin aptes pel servei. Recolzem la norma reglamentària del límit de 10 anys dels vehicles, però aquesta és una circumstància de total excepcionalitat en la qual hem de mirar de minimitzar les despeses fixes.


 1. Anàlisi de les parades de taxi i afectació de la nova mobilitat plantejada pels Ajuntaments a la prestació del servei del taxi.

 • Valorem molt positivament la proposta de fer arribar el taxi més i millor a la ciutadania ampliant les parades de taxis, però NO substituint-les per unes altres, a menys que s’estudiïn i es conclogui que no funcionen.

 • Proposem l’activació novament de la comissió de mobilitat, que tants bons resultats va donar en el passat, on juntament amb l’administració els representants del sector puguem analitzar, participar i ser informats de les diferents accions a la mobilitat urbana que ens afectin. S’ha de comptar amb el taxi per decisions de mobilitat, com a actor principal que és.

 • Incidim també amb la millora de la velocitat comercial del servei davant d’una previsió de repunt dels viatges amb vehicle privat.

 • Tots els nous carrils bus, han de ser-ho també taxi, sense discriminació.

 • Us demanem el màxim d’informació de totes les mesures de nova mobilitat que s’estan duent a terme a la ciutat, com per exemple els nous carrils bus-taxi-bici (valorem com un perill). Ens estem assabentant de quelcom que ens afecta en primera persona per la premsa.


 1. Oferta de servei del taxi en el procés de desescalada plantejat pel Govern estatal.

 • No ens neguem a estudiar augmentar l’oferta durant les fases del desconfinament, ja que previsiblement s’anirà reprenent l’activitat de la ciutat.

 • Valorem com a MOLT PREOCUPANT no tenir cap resposta sobre la proposta de regulació a mig/llarg termini proposada per la pràctica totalitat d’associacions representatives del sector i empreses d’intermediació. Recordem que aquesta proposta té un ampli consens i està plantejada per un cop acabi l’estat d’alarma, per a mantenir-la de forma sostinguda fins que el comitè de seguiment decideixi necessari tornar a la normalitat.

  Com bé sabreu, des de la nostra organització, us vam fer arribar un informe urgent sobre l’adopció de possibles mesures reguladores per reduir els efectes causats al sector després de l’estat d’alarma declarat per la situació d’emergència sanitària.

  Aquest informe, signat per un reconegut doctor en dret de la Universitat de Barcelona, conclou que tota mesura d’aquest tipus comportaria una modificació reglamentaria, que com tots sabem dilataria en el temps la possible implantació d’una hipotètica regulació.

Instem a l’IMET a què es posicioni, en la voluntat o no de regular l’oferta a llarg termini, per poder tenir una previsió i si escau, posar-nos ja a treballar buscant una fórmula jurídicament forta que permeti regular d’una forma àgil quan desaparegui la figura jurídica de l’estat d’alarma.


 1. Mesures relacionades amb els tràmits que els taxistes fan a l’IMET.

 • Celebrem la notícia, ja que considerem que molts dels tràmits que actualment es realitzaven presencialment a l’IMET es poden fer online de forma ràpida i segura. S’ha de garantir la seguretat i privacitat.


 1. Promoure l’acció conjunta amb la Generalitat per al suport al sector del taxi i per al control del treball de les VTC.

 • Demanem la implantació total del reglament metropolità que regula l’activitat de les VTC a l’AMB.

 • Instar a la Generalitat a implantar la web de control de l’activitat de les VTC, a reprendre la posada en marxa dels distintius d’identificació.

  En definitiva, remprendre tots els compromisos adquirits abans de la crisi pel coronavirus, com a objectiu perseguir conjuntament totes les males praxis i intrusisme professional.


ANNEX:

PROBLEMÀTICA PMR. Us volem fer partícips de la problemàtica que se’ns ha transmès des de diferents associacions de col·lectius de persones amb mobilitat reduïda i diferents empreses d’intermediació que liciten habitualment a concursos de serveis amb aquestes característiques, arran del recurs interposat per ARES CAPITAL, que està opositant a la licitació d’aquests serveis.

 • Convenim que hem de col·laborar tots els actors implicats (administració, associacions i empreses) perquè aquesta tipologia de serveis amb vocació pública no acabi en mans de les VTC privades.

 • Proposem que l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) impulsi un nou concurs amb requisits tècnics més restrictius, com en anteriors convocatòries, en el qual un proveïdor únic o diversos (tipus Unió Temporal d’Empreses) guanyen el concurs segons criteris objectius. Tal com s’ha enfocat aquest darrer, al que poden optar tota mena de professionals que siguin propietaris d’un vehicle adaptat per a PMR, a causa de la creació de la figura de “l’homologació de flotes”, ha obert la porta a ARES CAPITAL i ha aconseguit l’efecte contrari a la millora del servei que pretenia, ja que no es crea cap compromís proveïdor/usuari.

 • Demanem revisar i adequar la normativa per garantir que l’actual flota de vehicles adaptats per a PMR realitzi serveis d’aquesta tipologia, especialment els darrers que es van beneficiar de l’avantatge d’optar a vehicles de places i actualment només realitzen aquests serveis.

 • Mitjançar, fins on sigui possible, entre les diferents empreses d’intermediació del sector que disposin de vehicles PMR per la creació d’una UTE forta que sumi la pràctica totalitat de flota PMR de l’AMB per a optar a la licitació del concurs.

 

Download (PDF, 261KB)