Comunicat oficial STAC reunió amb l’IMET proposta pla d’acció d’ajuda

Download (PDF, 230KB)

 REUNIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU DE L’IMET I LES ASSOCIACIONS DEL SECTOR DEL TAXI DE L’AMB

Dia: dimarts 5 de maig del 2020 / Hora: 9:30h / Lloc: sala virtual (vídeo conferència)

Participats per part de l’administració:

 • Rosa Alarcón (presidenta de l’IMET)
 • Mª Teresa Carrillo (gerent de l’IMET)
 • Pilar Molina (cap de serveis)
 • Esther Farrés (cap de projectes)
 • Rocío Terán (departament de premsa)
 • Jesús (tècnic AMB)

Participants per part de les associacions:

 • Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC)
 • Asociación Profesional ÉLITE Taxi
 • Associació Nova Generació de Taxistes (ANGET)
 • Associació de Taxistes Pakistanesos de Catalunya (PAKTAXI)
 • Asociación Taxistas Latinos Unidos Barcelona (TLU)
 • Asociación Empresarial del Taxi (AET)

L’objectiu de la reunió era presentar una primera proposta d’un pla d’acció d’ajuda al sector del taxi impulsat per l’IMET i reclamat pel conjunt d’associacions fa unes setmanes. L’objectiu és establir un conjunt de mesures de reactivació econòmica i retorn progressiu a l’activitat d’una manera segura i sostenible econòmicament.

Aquest primer esborrany NO ÉS DEFINITIU i obre un procés de negociació, en el que un cop analitzat amb profunditat, des de l’STAC farem arribar a l’administració les pertinents esmenes de millora a les diferents propostes.

Després d’atendre l’exposició de les diferents propostes per part de l’administració, obrir un ampli debat durant la reunió i posteriorment estudiar el text en profunditat, a l’espera d’enviar les respectives esmenes, us volem traslladar les nostres conclusions, punt per punt:


 • APP del taxi. Tal com ens van avançar a la reunió anterior, el projecte d’incorporar el servei del taxi a un sistema públic d’APP del transport metropolità urbà, va endavant. Se’ns trasllada que previsiblement serà amb cinc fases d’implantació de forma progressiva, amb un temps estimat d’entre dos i tres anys. Es proposa utilitzar el pla de viabilitat del sector (reconversió) per agilitzar els temps d’implantació total de l’app en fase tres.

-Celebrem que finalment es posi fil a l’agulla en una reivindicació històrica de la nostra organització, recollida en el programa electoral de la Unió de Barcelona a la TTT en 2016 i refrendat al Congrés de l’STAC de 2018, com a objectiu en l’acció sindical a tot el territori.
– Tenim molts dubtes de com es podran dur a terme algunes de les fases.
-Considerem el termini de 2 a 3 anys exagerat i confiem en la bona voluntat de totes les parts per finalitzar la implantació total en màxim un any.
-Ens sorprèn que una app ‘pública’, amb titularitat pública, es plantegi finançar amb diners privats del sector i en tot cas abans d’emetre una opinió al respecte, la junta de la UIB ens comprometem a impulsar una consulta entre afiliats per conèixer la seva opinió, de la conveniència o no, d’utilitzar aquest fons.


 • Ajudes de les Administracions als professionals del taxi. Es continuarà donant suport com fins ara als taxistes amb relació als diferents ajuts que poden demanar a les Administracions per tal de fer front a les conseqüències de la pandèmia COVID 19. S’establirà a la pàgina web de l’IMET un enllaç específic que reculli els diferents ajuts i l’explicació per tal d’accedir-hi, reforçant l’acció mitjançant l’entrada en funcionament d’un servei d’atenció únic. S’estudiarà si mitjançant atenció telefònica o correu electrònic.

-Celebrem la notícia malgrat que arriba tard després de mesos d’incertesa i desinformació que han portat als companys a una situació de gran angoixa.


 • Mesures preventives per evitar la dispersió de la COVID-19 en el taxi. Ens recorden les mesures preventives en relació amb el servei: obligatori l’ús de mascaretes per part del taxista i del client, neteja freqüent de mans, tots els vehicles podran portar dues persones per cada filera adicional de seients respecte de la del conductor, cobrar preferentment amb mitjans telemàtics i limitar al màxim el cobrament en efectiu, no és obligatori lliurar un comprovant de pagament, netejar i desinfectar els vehicles amb especial atenció a les zones de contacte, autorització provisional de mampares de protecció i ventilar freqüentment. Aviat s’establirà de quina forma es farà el repartiment de les 8000 mascaretes que queden pendents de repartir, de les 14000 en estoc que té l’IMET i unes altres que ha enviat el Ministeri per a taxistes sense autorització VT que no van poder recollir-les a Correus.

-Instem a fer un repartiment més ampli perquè els taxistes disposem d’un nombre important de mascaretes, per a clients que per manca de subministrament, no en tenen i des de dilluns no podran accedir al servei essencial del taxi.
-Demanem aclarir jurídicament en cas de no usar mascareta el client, si serà denunciat ell o el taxista i si aquest es pot negar a atendre el servei en aquest cas.
-Recordem la importància d’una mampara homologada (no hi ha novetats).
-Insistim amb la necessitat de tenir punts de desinfecció amb ozó per a taxis (s’està estudiant una possibilitat de tenir cinc punts de desinfecció però s’ha d’acabar de concretar).


 • Modificació del sistema d’exàmens per obtenir la credencial de taxista. A causa de la declaració de l’estat d’alarma, es va suspendre la convocatòria de març, es proposa també suspendre la convocatòria de juliol i pel que fa a l’examen de setembre i següents, s’estudiarà i desenvoluparà una sèrie de mesures per afrontar aquestes convocatòries amb les màximes garanties tècniques i sanitàries. A causa de que existeixen aspirants afectats greument per la mesura que ja havien realitzat l’examen a la convocatòria de febrer i s’havien quedat prop de l’aprovat, es proposa la realització d’un treball complementari definit per l’IMET que els permetria accedir a la credencial en cas d’aprovar el mateix. Afectaria un total de 196 aspirants.

-Estem d’acord amb el treball complementari per aspirants parcialment aprovats, però voldríem saber més sobre quin tipus de treball serà i com s’estructurarà.


 • Modificació en les transferències de llicències. Es proposa que les transferències de llicències es realitzin online per tal d’evitar l’aglomeració de persones en un espai reduït. S’haurien de complimentar tres fases en un expedient de transferències. Es proposa treballar en buscar un fons de finançament (hi hauria de participar l’Estat, la Generalitat i l’Administració Local) per poder adquirir llicències que passarien a formar part d’una reserva. Aquest seria el cas de tots aquells interessats que volguessin vendre la seva llicència, davant de la situació creada per la pandèmia, i no poguessin vendre-la per falta de compradors.

-La idea del fons de finançament no és dolenta per a donar sortida als taxistes que desitgin jubilar-se, però s’hauria de conèixer molts més detalls. Proposem prejubilacions per a majors de 60 anys i un pla d’abandonament de la professió voluntari per a majors de 55 anys.


 • Renovació dels vehicles adscrits al servei del taxi. Per a mantenir l’estàndard de qualitat que té ara el conjunt de la flota de l’AMB, es proposa treballar en un pla renove acordat amb les marques fabricants de vehicles i amb el gremi del motor, per tal de poder garantir el canvi del cotxe en qualsevol supòsit. Es buscaran línies de negociació i preus o contractes pactats que minimitzin l’esforç que hagi de fer el titular de la llicència.

-Ho valorem com insuficient i insistim en la necessitat de donar un any de moratòria mínim a vehicles que compleixin 10 anys al 2020, 2021 i 2022, sempre que aprovin la revisió metropolitana i siguin aptes pel servei. Recolzem la norma reglamentària del límit de 10 anys dels vehicles, però aquesta és una circumstància de total excepcionalitat en la qual hem de mirar de minimitzar les despeses fixes.


 • Anàlisi de les parades de taxi i afectació de la nova mobilitat plantejada pels Ajuntaments a la prestació del servei del taxi. Es proposa un anàlisi de les actuals parades de taxi i estudiar canvis per aproximar el servei en els principals llocs de demanda. Amb previsió que la demanda de servei caurà de forma important en l’àmbit turístic i caldrà recuperar el viatger local i oferirli el taxi en els llocs on ell es mourà.

-Valorem molt positivament la proposta de fer arribar el taxi més i millor a la ciutadania ampliant les parades de taxis, però no substituint-les per unes altres. Incidim també amb la millora de la velocitat comercial del servei davant d’una previsió de repunt dels viatges amb vehicle privat.


 • Oferta de servei del taxi en el procés de desescalada plantejat pel Govern estatal. Es proposa que en la primera fase del desconfinament durant l’estat d’alarma el canvi de l’oferta sigui: establir de dilluns a divendres el 40% de l’oferta i els caps de setmana mantenir el 20% establert. Cada 15 dies es faria una valoració de l’oferta i demanda per tal d’ajustar l’oferta al carrer.

-No ens neguem a estudiar augmentar l’oferta durant les fases del desconfinament, ja que previsiblement s’anirà reprenent l’activitat de la ciutat. Alertem de les conseqüències negatives que podria tenir aquest fet respecte a les ajudes i la seguretat del col·lectiu.
-Amb la resta d’associacions hem coincidit amb aquest punt:

No se’ns ha donat resposta a la nostra proposta de regulació d’oferta al 50% una vegada acabi l’estat d’alarma, presentada el 24 d’abril, per totes les associacions i empreses d’intermediació del sector. Aquest fet ens preocupa, demanem a l’administració que aclareixi quin pla de regulació futur té, més enllà del proposat a curt termini. Hem de treballar des de ja per a garantir un taxi sostenible a llarg termini, amb una regulació ràpida i àgil d’implantar.


 • Altres mesures relacionades amb els tràmits que els taxistes fan a l’IMET. S’està treballant per minimitzar la presència de taxistes a les instal·lacions de l’IMET i que els diferents tràmits es puguin fer de forma telemàtica. Aquesta mesura s’anirà implantant en la mesura del que sigui possible tant econòmicament com materialment en els diferents processos.

-Celebrem la notícia, ja que considerem que molts dels tràmits que actualment es realitzaven presencialment a l’IMET es poden fer online de forma ràpida i segura.


 • Promoure l’acció conjunta amb la Generalitat per al suport al sector del taxi i per al control del treball de les VTC. L’IMET continuarà demanant a la Generalitat les accions corresponents per tal de buscar el màxim suport als professionals del servei del taxi en aquests moments tan crítics pel que fa a la baixada de demanda. També demanarà la màxima contundència en el control del treball exercit per les VTC, atès que la baixada de demanda també els afectarà de forma important.

-Demanem la implantació total del reglament metropolità que regula l’activitat de les VTC, competència exclusiva de l’AMB. Que s’insti també a la Generalitat a implantar una web de control de l’activitat de les VTC a Catalunya, a reprendre la posada en marxa dels distintius d’identificació de les VTC i a perseguir conjuntament totes les males praxis i intrusisme professional.