En exposició pública el canvi reglamentari per instal·lar càmeres als taxis de Lleida

Els taxistes de Lleida van sortir al carrer per l’assassinat d’un company

LLEIDA.- L’Ajuntament de Lleida ja ha publicat a través d’un Edicte la modificació del Reglament del taxi que permetrà als taxistes poder posar als seus vehicles cambres de vigilància, reivindicat pel col·lectiu que dóna servei a la ciutat, sobretot després de l’assassinat d’un dels conductors, l’abril del 2022.

Ara l’Edicte s’exposa al públic al Departament de Mobilitat als efectes que qualsevol persona pugui examinar l’expedient i presentar reclamacions i suggeriments que considerin convenients. L’Edicte té data d’ahir dilluns.

Prmer va ser la comissió informativa de Seguretat i Mobilitat de la Paeria de Lleida i desprès l’Ajuntament en Ple, els cuals van aprovar inicialment la proposta de modificar el reglament dels taxis de la ciutat perquè tinguen la possibilitat d’incorporar càmeres dins dels vehicles.

Una mesura que les dues associacions de taxi de la ciutat han sol·licitat després que l’abril de l’any passat fos assassinat un taxista a La Bordeta. També demanaven poder instal·lar mampares i un sistema d’alarma connectat directament amb el 112.

Les modificacions del reglament a què ha donat llum verda la comissió estableixen que els titulars de llicència municipal de taxi que sol·licitin autorització per instal·lar les cambres hauran de complir la legislació vigent i la seva instal·lació es durà a terme sempre sota la seva responsabilitat.

El sistema de videovigilància estarà connectat a una central receptora d’alarmes i les dades obtingudes a través de les càmeres seran exclusivament per garantir la seguretat de les persones, els béns i les instal·lacions de l’interior del vehicle. Així mateix, l’espai que estarà sota videovigilància serà única i exclusivament l’interior del taxi i no es podran captar imatges de la via pública llevat que això sigui inevitable. Alhora, els taxis que les incorporin hauran de tenir cartells informatius que adverteixen de la captació d’imatges. Les càmeres de vídeo hauran d’estar ubicades a la zona superior central de la lluna davantera, sense que obstaculitzin la visibilitat del conductor ni interfereixin en l’estètica interior dels vehicles ni en la instal·lació dels taxímetres i dels mòduls tarifaris.