Els ulls d'una persona cega

El gos pigall té, per llei, lliure accés al transport públic i al taxi

 

El taxi és un servei públic vital per a les persones cegues. Amb ell poden accedir a qualsevol lloc amb les millors garanties de rapidesa i seguretat. Poden desplaçar-se per anar a treballar, al metge o sortir a un teatre o a un restaurant exactament igual que qualsevol altre client del taxi.
Unes 200 persones cegues a Catalunya, un centenar llarg a la província de Barcelona, viatgen acompanyats d’un gos guia.

Un acompanyant ben educat

Un gos guia està molt ben educat, camina sempre al costat del seu amo i quan puja al taxi es posa sempre als seus
peus. És un animal amb salut i molta higiene perquè obligatòriament ha de fer controls veterinaris regulars. La majoria provenen de la Fundació ONCE del Perro Guia (www.once.es/perrosguia), on tots han estat ensinistrats per instructors per fer la seva feina de manera excel·lent.

Un gos pigall no és un animal de companya qualsevol. Són els ulls d’una persona cega. Segons la Llei catalana de
gossos d’assistència 19/2009, tenen lliure accés a qualsevol espai públic i a qualsevol mitjà de transport.

L’ONCE agraeix l’ajut que es presta des del sector del taxi a les persones cegues que van acompanyades d’un gos guia.

El gos pigall

• És un acompanyant amb salut.
• Té molta higiene.
• Fa controls veterinaris regulars.
• Està ensinistrat.
• Té, per llei, un accés lliure a qualsevol espai públic o mitjà de transport.