Parada de taxi provisional de la plaça de John F. Kennedy de setembre 2016 fins a setembre 2017

Trasllat capçalera de parada i ampliació capacitat

 

L’Ajuntament de Barcelona comunica que la realització d’obres en la zona de la parada de taxi de la plaça de John F. Kennedy ha ocasionat un retard en la reorganització de la xarxa de bus i, fins a setembre del 2017, no es podrà tornar a reubicar la parada de taxis en l’emplaçament anterior tal i com s’havia previst per a al mes de juliol. No obstant això, en reunió mantinguda amb representants de la Taula Tècnica  i professionals que habitualment fan ús d’aquesta parada, s’ha acordat desplaçar uns metres la capçalera de la parada actualment establerta per tal de poder unificar els dos trams de la parada i millorar el servei.

Durant el proper mes de setembre es preveu senyalitzar el primer tram de parada on actualment es troba la parada de la línia 22 d’autobús. El trasllat a aquest nou emplaçament permetrà ampliar l’actual espai reservat per a la parada (5 vehicles) a 6 vehicles.