Els taxistes de Mataró demanen poder instal·lar càmeres als seus vehicles

Reunió amb la Guàrdia Urbana per reivindicar per reclamar, una vegada més, poder col·locar-les com a mesura de seguretat tant per als taxistes com per als clients.

La Paeria de Lleida modifcarà el reglament de taxi per possibilitar la col·locació de les càmeres per part dels taxistes

Protesta de taxistes per la mort d’un company.

MATARÓ.- Stac i Elite Mataró ens van reunir, el passat 21 de març, amb la policia local encarregada de seguretat. Aquesta trobada venia promoguda per la noticia que a Lleida han autoritzat que els taxis puguin portar càmeres si ho veuen convenient. Aquesta és una demanda que el nostre sindicat ha fet moltes vegades i sempre se’ns ha denegat. Vam traslladar a l’agent un cop més el nostre interès a tenir càmeres de vigilància, tant per la seguretat nostre com les dels nostres clients.

Els taxistes de Lleida podran tenir càmeres de vigilància dins dels vehicles

La comissió informativa de Seguretat i Mobilitat de la Paeria de Lleida va aprovar inicialment la proposta de modificar el reglament dels taxis de la ciutat perquè tinguen la possibilitat d’incorporar càmeres dins dels vehicles.

Una mesura que les dues associacions de taxi de la ciutat han sol·licitat després que l’abril de l’any passat fos assassinat un taxista a La Bordeta. També demanaven poder instal·lar mampares i un sistema d’alarma connectat directament amb el 112.

Les modificacions del reglament a què ha donat llum verda la comissió estableixen que els titulars de llicència municipal de taxi que sol·licitin autorització per instal·lar les cambres hauran de complir la legislació vigent i la seva instal·lació es durà a terme sempre sota la seva responsabilitat.

El sistema de videovigilància estarà connectat a una central receptora d’alarmes i les dades obtingudes a través de les càmeres seran exclusivament per garantir la seguretat de les persones, els béns i les instal·lacions de l’interior del vehicle. Així mateix, l’espai que estarà sota videovigilància serà única i exclusivament l’interior del taxi i no es podran captar imatges de la via pública llevat que això sigui inevitable. Alhora, els taxis que les incorporin hauran de tenir cartells informatius que adverteixen de la captació d’imatges. Les càmeres de vídeo hauran d’estar ubicades a la zona superior central de la lluna davantera, sense que obstaculitzin la visibilitat del conductor ni interfereixin en l’estètica interior dels vehicles ni en la instal·lació dels taxímetres i dels mòduls tarifaris.