El STAC presenta denuncia ante el IMET y Transports por prácticas ilegales de un hotel

Ens adreçem a vostè ja que hem tingut constància de que el Barcelona Airport Hotel Renaissance, situat al Parc de Negocis Mas Blau d’El Prat de Llobregat, ofereix als clients,  mitjançant una companyia de transports, anomenada Rima Bus City Transfer, serveis a diferents punts de la ciutat i d’aquests punts també retornen a l’hotel amb horaris, punts de recollida i preus fixos per persona i que podran comprovar a la fulla que els adjuntem a continuació. Tenim constància que disposen de diferents tipus de furgoneta, entre elles una Peugeot de color blanc amb matrícula 8249-GMG i un autobús, Mercedes-Benz, amb matrícula 5095-BZJ.

Sabem, també, que aquest transport l’utilitzen fins i tot els treballadors de l’hotel i d’altres negocis situats al parc de negocis.
Aquestes pràctiques són il·legals. S’incompleix la normativa de transports privats complementaris i qualsevol normativa de transports.

És per tot això que
SOL·LICITEM
–   La seva intervenció, ja que vostès en tenen les competències, per a informar-los de les infraccions i irregularitats que s’estan duent a terme.

 
Rebi una cordial salutació,

Lluís Berbel Salcedo
President de l’STAC

Barcelona, vuit d’octubre de dos mil dotze

ANNEX: Adjuntem denúncia i fulla publicitaria