El 4 d'octubre hi haurà afectacions viàries a la zona portuària per la 4a. cursa CORREBARRI 2015

  • Parada_taxis_hotel_W2Els pas cap i des de l’Hotel W quedarà interromput des de les 08:00 h i afectarà al taxi.

Barcelona. IMET.- El 4 d’octubre , se celebrarà la 4a cursa CORREBARRI 2015, la qual ocasionarà afectacions viàries en la zona portuària. La cursa s’iniciarà a les 09:00 h, en la confluència del passeig de Joan de Borbó i la plaça del Mar, i es preveu que els treballs de desmuntatge i restabliment de la circulació s’iniciïn cap a les 12.00 hores del mateix dia.

Entre les 06.00 hores i les 08.30 hores s’habilitarà un carril de pas que connectarà la zona de l’Hotel W i el Pg. Joan de Borbó. Fins a les 08.30 hores hi haurà pas de vehicles per aquest punt. A partir d’aquesta hora el trànsit entre la plaça del Mar i la zona del passeig de Joan de Borbó, on es troba l’Hotel W, quedarà sense cap tipus de circulació.

Afectació al servei de taxis
El pas cap a i des de l’Hotel W quedarà interromput des de les 08:00 h.

Altres afectacions del transport
Els serveis de TMB tindran alterades les parades de la plaça del Mar, així com l’origen i el final de línies situades en les immediacions de l’Hotel W. Els serveis de bus que passen pel Moll d’Espanya quedaran igualment afectats durant la celebració de la cursa.

Per a la resta d’afectacions es produiran a la ciutat es recomana contactar amb Guàrdia Urbana.