Afectacions viàries per dues grans obres que comencen aquest cap de setmana

Urbanització Pg. Sant Joan, entre Diagonal i Gran Via
Inici: 24/11/13
Duració: 12 mesos
Fase 1 (24/11/13 a 22/03/14): treballs d’urbanització del passeig, amb afectació a les dues voreres, deixant un pas de vianants de 3,5 metres a cada costat i una calçada amb configuració d’un carril bus i un carril de circulació per sentit. En aquesta primera fase l’espai de calçada queda a tocar de la vorera Besòs del pg. Sant Joan i es talla el carril bici. Els carrils bici alternatius més propers són els bidireccionals dels carrers Sicília i Girona.


Urbanització C/Balmes, entre Pl. Molina i Diagonal

Inici: 24/11/13
Duració: 14 mesos
Fase 1 (24/11/13 a 22/03/14): fins el 11/1/14, treballs al costat Besòs de Balmes entre el carrer Laforja i la plaça Molina, afectant a la calçada i mantenint en tot moment tres carrils de circulació pel costat Llobregat del carrer (el més proper vorera costat Llobregat s’habilitarà d’amplada bus però serà d’ús compartit). A partir del 11/1/14, continuació dels treballs al costat Besòs de Balmes entre el carrer Laforja i plaça Molina, incloent-hi la vorera del mateix costat, i ampliació de l’ocupació al mateix costat de Balmes fins a Travessera de Gràcia, amb afectació a vorera i calçada, mantenint en tot moment tres carrils de circulació pel costat Llobregat del carrer.