Dades del sector del taxi

Els gràfics següents donen la imatge fixa del sector del taxi en un determinat moment. Inclouen les dades referents a la forma d’explotació de la llicència, a les característiques dels professionals del sector i del parc de taxis, entre d’altres.

Distribució de llicències i conductors entre taxistes autònoms i empreses de taxi.IMET. 31.12.2014.-

quadre

Taxistes en actiu

chart 1

Característiques del sector

chart 2

Dones taxistes

chart 3

Vehicles nous aplicats a llicència

chart 4

Fonts d’energia

chart 5

Edat del parc de taxis

chart 6

Convocatòria d’exàmens

chart 7

Credencial de taxista

chart 8