Alteracions a la mobilitat per treballs a la xarxa elèctrica al barri del Guinardó

BARCELONA.- S’inicien diversos treballs a la xarxa elèctrica del barri del Guinardó al tram de carrer Varsòvia entre els carrers Vinyals i passatge Garrofers.

La programació dels treballs és la següent:

– del 19 al 26 de març de 2013: Treballs al costat Besòs de la cruïlla de Varsòvia amb Vinyals, mantenint un carril de circulació al llarg de Vinyals però deixant el tram de Varsòvia entre Vinyals i Periodistes en atzucac amb accés des de Periodistes. Es mantindran les places d’aparcament de minusvàlids existents en aquest tram. El desviament de trànsit pel tall de Varsòvia serà per Vinyals – Llobet i Vall-llosera – plaça Catalana – Mascaró – Periodistes – Varsòvia. Es tallarà al pas de vianants la vorera de la cantonada Besòs – mar de la cruïlla de Varsòvia amb Vinyals.

– del 26 de març al 09 d’abril: Treballs al costat Llobregat de la cruïlla de Varsòvia amb Vinyals i a la primera meitat del tram de Varsòvia entre Vinyals i Sales i Ferré (tram més proper a Vinyals), mantenint un carril de circulació al llarg de Vinyals però deixant el tram de Varsòvia entre Vinyals i Sales i Ferré en atzucac amb accés des de Sales i Ferré. En tot moment es mantindrà accés als guals existents al tram en obres. El desviament de trànsit pel tall de Varsòvia serà per passatge Garrofers – Maspons i Llabrós – Rambla de La Muntanya – Vinyals – Varsòvia. Es mantindrà pas per les dues voreres de Varsòvia, així com pel pas de vianants de Varsòvia al costat Llobregat de la cruïlla amb Vinyals.

– del 09 al 23 d’abril: Treballs a la segona meitat del tram de Varsòvia entre Vinyals i Sales i Ferré (tram més proper a Sales i Ferré) i al costat Besòs de la cruïlla de Varsòvia amb Sales i Ferré, mantenint un carril de circulació al llarg de Sales i Ferré però deixant el tram de Varsòvia entre Vinyals i Sales i Ferré en atzucac amb accés des de Vinyals. Es mantindrà ocupada i tancada amb tanques la primera meitat del tram de Varsòvia entre Vinyals i Sales i Ferré, executada a la Fase 2, per a poder realitzar amb posterioritat els treballs d’aglomerat. En tot moment es mantindrà accés als guals existents al tram entre Vinyals i Sales i Ferré. El desviament de trànsit pel tall de Varsòvia serà per passatge Garrofers – Maspons i Llabrós – Rambla de La Muntanya – Vinyals – Varsòvia. Es mantindrà pas per les dues voreres de Varsòvia, així com pel pas de vianants de Varsòvia al costat Besòs de la cruïlla amb Sales i Ferré.
Una vegada realitzats els treballs de les tres primeres Fases es realitzarà l’estesa d’una capa de rodadura a tota l’amplada de Varsòvia al llarg del tram afectat en aquestes tres Fases.

– del 23 d’abril al 07 de maig: Treballs al costat Llobregat de la cruïlla de Varsòvia amb Sales i Ferré i a la primera meitat del tram de Varsòvia entre Sales i Ferré i passatge Garrofers (tram més proper a Sales i Ferré), mantenint un carril de circulació al llarg de Sales i Ferré però deixant el tram de Varsòvia entre Sales i Ferré i passatge Garrofers en atzucac amb accés des de passatge Garrofers. En tot moment es mantindrà accés als guals existents al tram en obres. La cruïlla de Varsòvia amb Sales i Ferré s’alliberarà immediatament després de finalitzar els treballs a la mateixa. El desviament de trànsit pel tall de Varsòvia serà per passatge Garrofers – Maspons i Llabrós – Sales i Ferré – Varsòvia.

Es mantindrà pas per les dues voreres de Varsòvia, així com pel pas de vianants de Varsòvia al costat Llobregat de la cruïlla amb Sales i Ferré.