Dades d'accidentalitat 2012, del Pacte per la Mobilitat de Barcelona

BARCELONA | En la sessió del grup del Vianant i la Seguretat Viària del Pacte per la Mobilitat de Barcelona, celebrada el passat dia 31 de gener de 2013, es va tractar de l’evolució de l’accidentalitat del darrer any 2012 i de les mesures que s’estant aplicant per reduir-la.
A més, es va tractar de la diagnosi de la mobilitat a Barcelona i especificament com afecta a la mobilitat a peu, en respecte a l’elaboració del nou Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de la ciutat.
També es van explicar els possibles escenaris de futur de la mobilitat a Barcelona proposats en aquest PMU. En tots els escenaris plantejats, la mobilitat a peu pren un protagonisme major que en l’actualitat.