La Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya aprova la Tarifa Taxi 2011 de l'àrea metropolitana de Barcelona

Tarifas 2011BARCELONA.- La Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya aprova la Tarifa Taxi 2011 de l’àrea metropolitana de Barcelona en la sessió que va celebrar el passat dia 18.
El PIe de I’EMT celebrat el 28 d’octubre va aprovar amb els vots favorables del PSC, ICV-EUiA i ERC, i l’abstenció de CiU i del PP les Tarifes del 2011 que suponia un increment ponderat del 3,2 %. En les noves tarifes es manté el preu de la baixada de bandera i deis suplements.
Aquest increment ve motivat per la pujada del carburant i perque d’aquesta
manera es garanteix que els ingressos dels taxistes puguin cobrir els costos més els seus
beneficis empresarials.
La major part d’usuaris i usuáries de taxi de I’área metropolitana de Barcelona utilitzen
aquest servei, tant de dia com de nit, per realitzar carreres curtes (fins a 3 km), les quals
es veuran repercutides per un increment inferior al 3,2%.
La Tarifa 2011 aprovada avui pel PIe de l’EMT, un cop ratificades per la Comissió de
Preus de la Generalitat de Catalunya, s’aplicará a partir de118 de desembre de 2010.