Comunicat de l'IMET: 'Tarifa Taxi 2014'

IMET.- L’IMET ha realitzat dues reunions per tractar el tema de les Tarifes 2014, en les quals no s’ha arribat a cap acord, per la qual cosa s’estan realitzant reunions amb les diferents organitzacions del sector de forma individual amb l’objectiu de construir un acord sobre les Tarifes del 2014. En aquest context, es vol aclarir que, en el marc d’aquestes negociacions, l’IMET no ha fet cap proposta de retirar tots els suplements, sinó tot el contrari, es parteix de la base de mantenir l’actual sistema de suplements.
Des de l’IMET continuarem treballant per arribar a un consens amb les organitzacions del sector per poder oferir una tarifa competitiva i atractiva per als usuaris, i amb la qual es garanteixi al professional del taxi uns ingressos dignes que garanteixin la qualitat del servei.